Now showing items 1-16 of 16

  • Environmental reporting in the Norwegian defence sector for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Bratland, Håkon; Longva, Kjetil Sager (2010)
   The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2005 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2006)
   The implementation of enviromental management in Norweigan Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norweigan Defence Research Establishment (NDRE) deployed an Environmental Management ...
  • Forsvarets miljøregnskap for 2006 

   Christiansen, Magnus; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager; Isdahl, Torgeir (2007)
   Rapportene ”Forsvarets miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i Forsvaret, presentere Forsvarets samlede miljøpåvirkninger, og synliggjøre hvilke tiltak som kan/bør iverksettes. Forsvaret ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2012 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år og har til hensikt å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. ...
  • Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2014-04-30)
   Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2007 

   Reistad, Trine; Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2008)
   English summary The environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The objective of these reports is to evaluate the state of the environmental management system (EMS) in the sector; ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008 

   Ringnes, Hege; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2009 

   Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager; Bratland, Håkon (2010)
   Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. ...
  • Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2011-04-30)
   Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens ...
  • Glysin som en del av det akutte resusciteringsregimet etter skuddskader hos gris - modulering av den tidlige inflammatoriske responsen 

   Gundersen, Yngvar; Vaagenes, Per; Andersen, JM; Dreiem, Anne; Haugen, AH; Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Sterri, Sigrun; Thrane, Ingjerd (2003)
   As part of a training course in Traumatology and War Surgery organised by the Norwegian Defence Medical Headquarter at Lahaugmoen camp we have used glycine as part of the immediate resuscitation regime after gunshot injuries ...
  • Klimagassutslipp fra alternative strategier for avfallshåndtering i Forsvaret - et klimaregnskap for fem utvalgte lokaliteter 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Longva, Kjetil Sager (2011-02-22)
   Hensikten med dette arbeidet var å sammenligne klimagassutslipp fra alternative metoder for avfallshåndtering i Forsvaret for å finne fram til den mest miljøvennlige håndteringen sett i et klimaperspektiv. Klimagassregnskapet ...
  • Response of circulating immune cells to major gunshot injury, haemorrhage, and acute surgery 

   Gundersen, Yngvar; Vaagenes, Per; Thrane, Ingjerd; Bogen, Inger Lise; Haug, Kristin Huse; Reistad, Trine; Opstad, Per Kristian (2005)
   Purpose: The purpose of this study was to use an established porcine model to investigate the effects on immune function of severe gunshot injury. Methods: Twelve pigs sustained two standardised rounds, one through ...
  • Sluttrapport for oppdrag FFI-2008068, Skifte Eiendom : etablering av rutiner for registrering i Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) 

   Ringnes, Hege; Reistad, Trine; Myhre, Oddvar; Longva, Kjetil Sager (2010)
   I forsvarssektorens system for miljøledelse stilles det krav til at miljøpåvirkninger skal registreres i forsvarssektorens miljødatabase (MDB). MDB skal samle informasjon som skal danne grunnlag for intern styring av ...
  • Sluttrapport for prosjekt: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase 

   Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Prydz, Petter Andre; Longva, Kjetil Sager (2013-08-14)
   FFI har i perioden 2009-2012 tilrettelagt forsvarssektorens miljødatabase (MDB) for forsvarssektorens behov gjennom prosjekt 1153: Vedlikehold, videreutvikling og tiltaksanalyse av forsvarssektorens miljødatabase, finansiert ...
  • Teknologiske løsninger for energi- og miljøeffektivisering i forsvarssektoren 

   Myhre, Oddvar; Reistad, Trine; Fjellheim, Kristin; Ringnes, Hege; Longva, Kjetil Sager (2012-03-26)
   Hensikten med denne rapporten er å foreslå hvilke teknologiske tiltak forsvarssektoren kan gjennomføre for å redusere drivstoff- og energiforbruket og dermed klimagassutslippene fra bruk av fossile energibærere i sektoren ...