Now showing items 1-7 of 7

  • Bluetooth security and threats 

   Pham, Vinh; Hagen, Janne Merete (2015-11-17)
   English Summary Since its birth in 1994, Bluetooth has gained increasingly higher popularity and acceptance. The technology has now become a de facto standard for short range wireless communication, and Bluetooth is ...
  • Eksperimenter med trådløst sensornettverk for perimetersikring og akseovervåkning 

   Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Pham, Vinh; Sander, Jostein (2013-01-24)
   Hensikten med CD&E aktiviteten «EP1257 Trådløst sensornettverk» har vært å bidra til å kartlegge hvilken operativ nytteverdi et trådløst sensornettverk vil kunne gi på taktisk nivå. CDEaktiviteten har overlappet med ...
  • FTSP tidssynkronisering for trådløs sensornettverk - evaluering og tilpasning 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend (2012-10-01)
   Trådløse sensornettverk (WSN) har mange potensielle nyttige anvendelser både i militær sammenheng og i det sivile samfunn. Eksempler på dette er overvåking og perimetersikring, helserelaterte sensornettverk eller sensornettverk ...
  • An introduction to the Bluetooth technology and its applications 

   Hagen, Janne Merete; Pham, Vinh (2015-05-21)
   Blåtann (Bluetooth) er innebygget i ulike produkter. Teknologien er anvendt i helseprodukter, i forretningsprodukter for eksempel logistikk, og selv i sikkerhetsprodukter. I mange tilfeller kan slike blåtannenheter kople ...
  • Sluttrapport for prosjekt Situational Awareness Sensor Systems (SASS) 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Sander, Jostein; Dalsjø, Per (2013-01-08)
   FFI-prosjektet SASS har undersøkt potensialet for bruk av lavkost ad hoc trådløse sensor-nettverk innen det norske forsvaret. Intensjonen har vært å bidra til bedre trussel-oppmerksomhet innen både konsentrerte militære ...
  • Testoppsett for sikkerhetsmekanismer i VoIP 

   Pham, Vinh; Øverlier, Lasse (2014-08-13)
   Denne rapporten utforsker muligheten for sikring av Voice-over-IP (VoIP)-trafikk, og demonstrerer hvordan man kan sette opp server og klienter for eksperimentering med VoIPsikkerhet. Dette innebærer bruk av ulike ...
  • Utviklingen av nye IoT-baserte infrastrukturer i samfunnet – utfordringer for nasjonal sikkerhet (revidert rapport) 

   Farsund, Bodil Hvesser; Søndrol, Torkjel; Nystuen, Kjell Olav; Hornfelt, Lars; Sellevåg, Stig Rune; Pham, Vinh (2022-03-07)
   Bakgrunnen for denne studien er at man forventer en stor vekst i bruk av Internet of Things (IoT) i hele samfunnet, ikke minst i forbindelse med at 5G bygges ut. IoT vil i økende grad bli brukt til å underholde oss, gjøre ...