Now showing items 1-20 of 23

  • Adapting Web Services for Limited Bandwidth Tactical Networks, published at the 12th ICCRTS 

   Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Eggen, Anders (2007)
   Web Services er i utstrakt bruk på Internett i dag, og hyllevare er lett tilgjengelig. Web Services blir vurdert som en grunnteknologi for Nettverksbasert Forsvar, og virker lovende fordi både synkrone og asynkrone ...
  • Bandwidth optimizations for standards-based publish/subscribe in disadvantaged grids 

   Skjervold, Espen; Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen, Frank T. (2012)
   NATO has identified Web services as a key enabler for its network enabled capability. Web services facilitate interoperability, easy integration and use of commercial off-the-shelf components, and while request/response-based ...
  • Core services - recommendations and trends 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil; Brannsten, Marianne R. (2016-12-20)
   This report provides an overview of results and recommendations within the area of serviceoriented architecture (SOA) from FFI project 1277 Information and integration services in the information infrastructure. The ...
  • CWIX 2016 core services experimentation 

   Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank Trethan; Lund, Ketil (2017-03-17)
   This report covers the experiments conducted by the participants in the Service Oriented Architecture (SOA) focus area at CWIX 2016. This report gives a brief overview of the full set of SOA-related experimentation at ...
  • Enterprise Service Bus - definisjon og bruksmåter 

   Lund, Ketil; Bloebaum, Trude H.; Johnsen Frank T. (2013-06-03)
   I denne rapporten diskuterer vi begrepet Enterprise Service Bus (ESB), og definerer det som en programvarearkitektur som muliggjør applikasjonsintegrasjon ved bruk av meldingsruting. Et typisk ESB-produkt har mange ulike ...
  • Experiment report: "Secure SOA supporting NEC" - NATO CWID 2006 

   Rasmussen, Rolf; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Haakseth, Raymond; Lund, Ketil; Hadzic, Dinko (2006)
   During NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) 2006 the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted the experiment “Secure SOA supporting NEC”. This document gives an overview of the ...
  • Experiment report: "SOA - Cross Domain and Disadvantaged Grids " - NATO CWID 2007 

   Haakseth, Raymond; Gagnes, Tommy; Hadzic, Dinko; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Reitan, Bård K. (2007)
   Våren 2007 deltok til sammen tre prosjekter fra FFI på øvelsen NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) på Jørstadmoen. Deltagelsen var samlet under ett forsøk med navnet ”SOA – Cross Domain and ...
  • Information exchange in heterogeneous military networks 

   Skjervold, Espen; Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Schenkels, Léon; Busch, James (2009)
   The NATO-equivalent of the Norwegian ”Network Based Defence” is ”Network Enabled Capabilities” (abbreviated NNEC). This concept allows users at all operational levels to seamlessly access the necessary and relevant ...
  • LINE EW-UAS - an experimental unmanned system for coastal surveillance using ESM technology 

   Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Aronsen, Morten; Bergh-Nilssen, Eivind; Gulbrandsen, Fredrik; Hoelsæter, Øistein; Jahnsen, Berit; Kloster, Morten; Kure, Øivind; Larsen, Erlend; Lund, Ketil; Macdonald, Robert; Moen, Jonas; Nilssen, Jan-Rune; Sander, Jostein; Smestad, Tore; Thoresen, Thomas (2016-05-09)
   Drones and unmanned systems are attracting increasing interest from both military and civilian authorities alike, particularly in connection with surveillance and security technologies. An example of a use case for such ...
  • Multinett II : SOA and XML security experiments with Cooperative ESM Operations (CESMO) 

   Skjervold, Espen; Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Rose, Kjell; Nordbotten, Nils Agne; Lund, Ketil (2008)
   This report describes the activities and experiments performed within FFI project P1086 – “Secure Pervasive SOA” during Multinett II. Multinett II is the largest joint experiment activity ever carried out in Norway. The ...
  • On caching in military networks 

   Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Lund, Ketil (2014-01-27)
   This report presents different approaches to caching, covering existing and suggested solutions for both civil systems and for use within NATO. The idea is to provide an overview of different approaches to caching in the ...
  • Publications related to NATO CWID 2007 SOA experiments 

   Johnsen Frank T.; Eggen, Anders; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2008)
   Denne rapporten inneholder de tre artiklene relatert til eksperimentene på NATO CWID 2007 som Sikker gjennomgående SOA (prosjekt 1086) har publisert på internasjonale konferanser.
  • Quality of Service considerations for Network Based Defence 

   Johnsen Frank T.; Hafsøe, Trude; Lund, Ketil (2007)
   Denne rapporten diskuterer konsepter, og fokuserer på applikasjonsnivåløsninger som vil være nødvendige bestanddeler av Nettverksbasert Forsvar (NbF) i framtiden. Vi fokuserer på tjenestekvalitet (Quality of Service), og ...
  • Robust Web Services in Heterogeneous Military Networks 

   Lund, Ketil; Skjervold, Espen; Johnsen, Frank Trethan; Hafsøe, Trude; Eggen, Anders (2010)
   NATO Network Enabled Capability is firstand foremost about achieving better interactionbetween the different actors involved in militaryoperations. This implies more efficient exchangeof information. Consequently, the NATO ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • SOA pilot 2011 - service infrastructure 

   Lund, Ketil; Johnsen Frank T.; Bloebaum, Trude H.; Skjervold, Espen (2012-03-02)
   The SOA1 pilot was demonstrated for the Norwegian Defense at FFI in June 2011. Our goal was to give a practical demonstration of some of the benefits of using a service-oriented architecture. In the pilot, we included a ...
  • A survey of middleware with focus on application in network based defence 

   Lund, Ketil; Hafsøe, Trude; Johnsen Frank T. (2007)
   Interoperability, both inter- and intra-nation, is a main concern when attempting to fully realize Network Based Defence (NBD). The NBD vision implies an information infrastructure that supports prioritized access to ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Toward federated mission networking in the tactical domain 

   Brannsten, Marianne Rustad; Johnsen, Frank T.; Bloebaum, Trude Hafsøe; Lund, Ketil (2015)
   NATO is currently working on the Federated Mission Networking (FMN) concept, which will become the foundation for establishing mission networks in the future. The realization of the FMN concept is described in the NATO FMN ...
  • Using Open Standards for Utilizing IoT Sensors in a Smart City Scenario 

   Johnsen, Frank T.; Bloebaum, Trude Hafsøe; Brannsten, Marianne Rustad; Lund, Ketil (2018)
   Although the use of the Internet of Things (IoT) in a smart city context primarily stems from civilian applications like management and monitoring, there are also other uses. For instance, military forces may utilize ...