Now showing items 1-11 of 11

  • Akustiske ikke-dødelige våpen 

   Rahimi, Reza; Kippe, Halvor (2004)
   This report provides a short introduction to acoustics in general, and discusses acoustic weapon systems more thoroughly. Acoustic weapons used as non-lethal weapons in various field operations are emphasised. The effects ...
  • Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria 

   Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne; Enger, Elin; Heireng, Hege Schultz; Kippe, Halvor (2011-01-23)
   Denne rapporten beskriver og diskuterer atomprogrammene i faktiske og noen mulige kjernevåpenstater utenom de fem stormaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, som gjennom Ikke-spredningsavtalen for ...
  • Converting the Iranian heavy water reactor IR-40 to a more proliferation-resistant reactor 

   Willig, Thomas Mo; Futsæther, Cecilia Marie; Kippe, Halvor (2012)
   This article assesses the feasibility and benefits of converting the Iranian heavy water research reactor, IR-40, from using natural uranium to low-enriched uranium fuel. Based on neutronics calculations for a detailed ...
  • FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008 

   Breivik, Hanne; Olsen, Jaran Strand; Opstad, Aase Mari; Skogan, Gunnar; Enger, Elin; Aarskaug, Tone; Kippe, Halvor; Gilljamm, Berit Harstad (2010)
   FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, ...
  • Irans kjernefysiske program : for kraftproduksjon eller kjernevåpen 

   Kippe, Halvor (2008)
   Denne rapporten omhandler Irans utvikling av kjernefysisk infrastruktur, og det foretas vurderinger knyttet til hvilket potensiale denne infrastrukturen i nær framtid vil kunne gi Iran til å produsere kjernekraft og/eller ...
  • Nord-Koreas kjernevåpenprogram 

   Kippe, Halvor (2003)
   There is little doubt that North Korea has ambitions for developing nuclear weapons. The incidents in the period of October 2002 and throughout the spring of 2003 have severely strengthened the international community’s ...
  • Nuclear weapons – worldwide situation 2021 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor; Enger, Elin; Schiller, Andreas (2021-09-14)
   This report is based on open sources and provides an overview of the current status and recent developments in the nuclear weapons arsenals of the world’s nine nuclear-weapon possessing states. The brief sections on each ...
  • Operativ bruk av ikke-dødelige våpen 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor (2003)
   The report gives a brief introduction to non-lethal weapons in general and FFI's work in the field. This is followed by short descriptions of a number of scenarios suitable for the use of non-lethal weapons.
  • Russiske kjernefysiske styrker 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor (2020-08-20)
   Målet med denne rapporten er å gi en bred oversikt over kjernevåpenforholdene i vårt store naboland i øst, Russland, den eneste kjernevåpenstaten som Norge grenser til på landjorda. Det innebærer ikke bare en oversikt ...
  • Understanding the Threat of Nuclear, Biological and Chemical Warfare 

   Kippe, Halvor; Sellevåg, Stig Rune; Lausund, Per (2021)
   Weapons of mass destruction are not merely Cold War relics. Recent years have seen the use of biological and chemical agents in the United States, Syria, Malaysia and the United Kingdom. The faltering of strategic arms ...
  • Utviklingstrekk i de globale uran- og kjernekraftmarkedene 

   Enger, Elin; Kippe, Halvor (2015-05-20)
   Økningen i oljeprisene og frykten for global oppvarming har ført til at det de siste ti årene har blitt snakket om en kjernekraftrenessanse. Flere land viser interesse for ikke bare å etablere kjernekraftverk, men også ...