Now showing items 1-20 of 28

  • Blast wave propagation into the brain 

   Teland, Jan Arild; Huseby, Morten (2012-12-07)
   Military personnel are exposed to blast waves during training and combat. IED’s (Improvised Explosive Devices) have for some time caused more fatalities than other threats for Norwegian soldiers, and there have also been ...
  • Comparison of sound propagation codes: Milstøy, BNoise and a PE-method 

   Huseby, Morten; Rahimi, Reza; Swearingen, Michelle (2009)
   Ranges for military training must ensure that noise reaching neighbors is kept at an acceptable level. In Norway, strict noise limits are set by the authorities. To comply with these regulations, the Norwegian Defence ...
  • Emisjonsdata for støy fra CV90 (30mm) og NM218 (12.7 mm) 

   Huseby, Morten (2007)
   Denne rapporten er del av et arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. I arbeidet med å administrere skytefeltene benytter Forsvarsbygg støyanalyseprogrammet MILSTØY II. Dette ...
  • Emisjonsdata for støy fra HK 416 og HK 417 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2009)
   Rundt Forsvaretsskyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. ...
  • En sammenligning av beregnet og målt lydtrykk nær lette våpen 

   Huseby, Morten; Rahimi, Reza; Teland, Jan Arild; Wasberg, Carl Erik (2006)
   This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency (FB) to assess noise pollution from firing ranges. At FFI we are currently developing methods to theoretically predict ...
  • Evaluering av støy fra håndvåpen ved måleanlegget på FFI 

   Huseby, Morten (2015-12-14)
   De ti siste årene har FFI publisert om lag 40 rapporter og artikler om akustisk støy fra våpen. Denne rapporten beskriver metoden vi benytter for å bestemme den akustiske kildestyrken til et våpen. Noe er nytt, men vi ...
  • Final report: Improvement of the computational methods of the Norwegian Defence Estates Agency for computing noise from the Norwegian defence training ranges 

   Huseby, Morten; Rahimi, Reza; Teland, Jan Arild; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Hugsted, Bjørn; Wasberg, Carl Erik; Aker, Eyvind; Cleave, Ra; Løvholt, Finn; Madshus, Christian; Rotschild (2008)
   This report summarizes efforts made to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency (NODEA) to calculate noise and vibration levels from military activities. Accurate noise maps are essential for conforming ...
  • Implementation of a conformal pressure measurement system for small arms 

   Hugsted, Bjørn; Schiller, Andreas; Haugland, Ole Andreas; Holm, Sven Ivar; Sundem-Eriksen, Lasse; Huseby, Morten (2020-05-20)
   Chamber pressure and its measurement are of paramount importance for the evaluation of the safety and the understanding of the functionality of a firearm. In a rudimentary way, this may be accomplished by proof loads, ...
  • Impulsstøy på personell fra NSM 

   Huseby, Morten (2011-10-05)
   Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) videreutvikler NSM (Naval Strike Missile) til nye våpenplattformer. Denne rapporten inneholder testresultater for impulsstøy på personell ved avfyring. Det ble gjort tre missilfyringer: 1. ...
  • Kildedata for støy fra NM218, MØR, HK 417S, MG3, treningsammunisjon og løsammunisjon 

   Huseby, Morten (2015-10-17)
   Forsvarsbygg benytter beregningsverktøyet MilNoise til å forvalte støygrensene rundt Forsvarets skyteog øvingsfelt. Når man skal predikere akustisk støy langt unna våpenet, må man måle kildestyrken 5–20 m fra et håndvåpen. ...
  • Lavfrekvent støy fra militær virksomhet 2 - sluttrapport 

   Waagan, Knut; Huseby, Morten (2016-08-15)
   Denne rapporten oppsummerer oppdraget "Lavfrekvent støy fra militær virksomhet 2". Arbeidet har vært gjort på oppdrag fra Forsvarsbygg som en del av et forskningsprogram finansiert av Forsvarsdepartementet. Målet har ...
  • Måling av Carl Gustaf 84 mm rekylfri kanon : akselerasjon og trykk 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Fykse, Haakon (2008)
   Personell som betjener våpen vil bli utsatt for en trykkbølge fra kruttgassen som driver prosjektilet. Det nnes arbeider fra andre land som antyder at dette kan være skadelig for personell som avfyrer mange skudd med ...
  • Målinger av akustisk støy fra kandidater til nytt artilleri i 2016 

   Huseby, Morten; Hauge, Knut Ove (2016-05-20)
   I januar 2016 testet Forsvaret fire kandidater til nytt artilleriskyts. Artilleri er det mest støyende skytevåpenet Forsvaret har. Støy fra artilleri er derfor avgjørende for hvordan støykartene rundt et skytefelt ser ...
  • Målinger av lydtrykket i nærfeltet til en rifle 

   Huseby, Morten; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Hugsted, Bjørn (2005)
   This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defense Estate Agency (FB) to assess noise pollution from ring ranges. Here we provide documentation of measurements done at Norwegian ...
  • Målinger av lydtrykket nær CV90, AGL, 12.7, Rena 

   Huseby, Morten; Hugsted, Bjørn; Wiencke, Anne Cathrine (2007)
   Denne rapporten er del av et pågående arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her dokumenterer vi målinger som ble gjort på Rena 11. mai 2006. Der ble det målt tidsserier ...
  • Målinger av lydtrykket nær lette våpen, Terningmoen, revidert utgave 

   Huseby, Morten; Hugsted, Bjørn; Dyrdal Idar; Fykse, Haakon; Jordet, Agnar (2006)
   This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defense Estate Agency to assess noise pollution from ring ranges. Here we provide documentation of measurements done at Terningmoen 17 ...
  • Målinger av lydtrykket nær M109, 155 mm felthaubits 

   Huseby, Morten; Hauge, Knut Ove; Andreassen, Erling; Nilsen, Nils Ivar (2007)
   Denne rapporten er del av et pågående arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her dokumenterer vi målinger som ble gjort nær Hjerkinn 21. september 2006. Der ble det målt ...
  • Measurements of directivity of the pressure field near rifles with and without flash suppressor 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2012-04-02)
   We have measured the time series of the pressure, with and without flash suppressors. The measurements were done 84 cm from the muzzle of four rifles, in 159 directions between 3 and 161 degrees to the firing direction. ...
  • Midlertidige emisjonsdata for støy fra HK416 og HK417 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon; Rahimi, Reza (2008)
   Rundt Forsvarets skyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. ...
  • Misalignment effects using blast pencil probes 

   Skriudalen, Stian; Skjold, Arild; Hugsted, Bjørn; Teland, Jan Arild; Huseby, Morten (2014-02-12)
   This report investigates the use of blast pencil probes and the effect on the pressure-time history when having a non-optimized alignment of the pressure gauges, the so-called misalignment effect. This may be of special ...