Now showing items 21-28 of 28

  • Noise emission data for M109, 155 mm field howitzer 

   Huseby, Morten (2007)
   This report is part of an effort to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency to assess noise pollution from ring ranges. Here we analyze results from measurements done near Hjerkinn 21st of September ...
  • Noise near the shooter's ear using plastic short range training ammunition and plastic blank ammunition 

   Huseby, Morten (2016-02-02)
   This report is a delivery to Nammo Bakelittfabrikken AS. It documents that NM250 plastic short range training ammunition and NM226F1 plastic blank ammunition make less noise at the shooter’s ear than ball ammunition in ...
  • A selection of data from measurements of C4 detonations at Finnskogen in 1994 - test case C1 

   Huseby, Morten (2007)
   Denne rapporten er en del av et pågående arbeid ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) for å forbedre Forsvarsbygg (FB) sin evne til å estimere støynivået rundt forsvarets skytefelt. FFI sitt arbeid er en del av et ...
  • Støy fra rifle : følsomhet for variasjon av kaliber, løpslengde og kulevekt 

   Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2009)
   Rundt militære og sivile skytebaner gjelder det støygrenser. For å oppfylle disse grensene er det flere tiltak man kan benytte seg av. Et tiltak er å skifte til et våpen som støyer mindre. En motivasjon for denne studien ...
  • Støy fra skytefelt 

   Huseby, Morten; Rahimi, Reza; Teland, Jan Arild; Dyrdal Idar (2005)
   Norwegian Defence Estates Agency wants to evaluate noise pollution from army firing ranges. At times there can be some noise heard at neighbors near the firing ranges. Norwegian Defence Estates Agency want to extend their ...
  • Test av V50 for minerydderdrakter – revidert utgave 

   Huseby, Morten; Bergsrud, Svein Morten; Sundem-Eriksen, Lasse (2011-05-10)
   Forsvaret evaluerer for tiden nåværende og mulige nye minerydderdrakter. I den forbindelse har Ballistisk laboratorium ved FFI utført tester av om vestene oppfyller det spesifiserte beskyttelsesnivået. Beskyttelsesnivået ...
  • Tests of Hesco gabions June 2011 

   Holm, Knut B.; Huseby, Morten; Fykse, Haakon (2012-03-06)
   English summary In June 2011 a number of tests of the protective properties of Hesco gabions relative to various weapon threats were accomplished. The experiments are part of a series of tests involving physical force ...
  • Undersøkelse av mobile og stasjonære målestasjoner for støy på Regionfelt Østlandet 

   Huseby, Morten (2009)
   I konsesjonen for Regionfelt Østlandet pålegges Forsvaret å overholde utslippsbestemelser for støynivået hos naboene. Forsvaret logger kontinuerlig støynivået, slik at man ved klager kan gå tilbake og vurdere om den ...