Now showing items 1-6 of 6

  • FFIs støtte til forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 

   Glærum, Sigurd; Berg-Knutsen, Espen; Gulichsen, Steinar; Johansen, Iver; Steder, Frank Brundtland (2008)
   Denne rapporten dokumenterer FFIs bidrag til Forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 (FS 07). FS 07 er Forsvarssjefens anbefaling om den videre utvikling av Forsvaret i et 20-årsperspektiv. Studien utgjør det fagmilitære råd til ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Krigen i Georgia : konsekvenser for Norge? 

   Bukkvoll, Tor; Glærum, Sigurd; Johansen, Iver; Pay, Jan H. (2009)
   Krigen i Georgia viser at Russland er villig til å bruke makt mot et naboland når forholdene ligger til rette for det. Den viser at Russland er i stand til å gjennomføre effektive operasjoner med høy intensitet, men også ...
  • Metode for langtidsplanlegging - støtte til FS 07 

   Hennum, Alf Christian; Glærum, Sigurd (2007)
   Denne rapporten er en dokumentasjon av en analyse som FFI-prosjektet SIMFOR har gjennom-ført til støtte for Forsvarsstudien 07 (FS 07). Utgangspunktet for analysen har vært oppdraget SIMFOR ble gitt av FS 07: Gjør en ...
  • Optimization Model for Robust Acquisition Decisions in the Norwegian Armed Forces 

   Fauske, Maria; Vestli, Magnar; Glærum, Sigurd (2013)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) supports the Norwegian Ministry of Defence with quantitative analyses for its long-term defence planning. As part of this activity, FFI has developed a stochastic model ...
  • TALUS : users guide 

   Glærum, Sigurd; Hovik, Lars (2000)
   This document is a Users Guide to the TALUS tactical air combat simulation model. It describes how to install and run the model. It also describes in a quite detailed manner how to define a scenario. The Users Guide is ...