Now showing items 1-20 of 22

  • Analyse av data fra Sesjon del 1 i 2011 

   Fauske, Maria Fleischer (2012-03-28)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i ...
  • A decomposition solution approach to the troops-to-tasks assignment in military peacekeeping operations 

   Chaudry, Nadia; Vermedal, Ingunn; Fagerholt, Kjetil; Fauske, Maria Fleischer; Stålhane, Magnus (2019-09-20)
   This paper considers the Peacekeeping Troops-to-Tasks Problem (PTTP). The PTTP deals with assigning battlegroup resources to a set of tasks associated with a given peacekeeping mission. The tasks may be spread across several ...
  • En kartlegging av studier på personell i forsvarssektoren publisert i perioden 1990–2018 

   Rones, Nina; Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Bjerke, Thea Aspestrand (2020-06-15)
   De to siste tiårene har personellområdet i forsvarssektoren gjennomgått en utvikling og modernisering. Det har kommet flere stortingsmeldinger som omhandler personell spesielt, og alle har etterspurt forskningsbasert ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • From F-16 to F-35 - Optimizing the Training of Pilots in the Royal Norwegian Air Force 

   Fauske, Maria Fleischer; Hoff, Erlend Øby (2016)
   The Norwegian Armed Forces will soon make the largest investment in its history. It plans to spend $8 billion to replace the Royal Norwegian Air Force’s existing fleet of F-16 aircraft with 52 new F-35 aircraft. The Norwegian ...
  • Generalized Periodic Vehicle Routing and Maritime Surveillance 

   Fauske, Maria Fleischer; Mannino, Carlo; Ventura, Paolo (2019-11-18)
   Planning maritime surveillance activities in military operations and long-term defense planning is a huge task that is done manually today. Because maritime surveillance resources are extremely expensive, the potential ...
  • Hierarchic Assessment Tool (HAT) : a tool for monitoring status in campaign assessment 

   Fauske, Maria Fleischer (2010)
   This report describes an assessment tool developed through FFI project 1122, Analysis support to military operations. Campaign assessment is one of the main OA tasks in planning and execution of military operations. The ...
  • Hvordan bør ungdommers ønske om tjeneste i Forsvaret påvirke hvem som blir selektert til førstegangstjeneste? 

   Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Køber, Petter Kristian (2022-09-05)
   I Norge har vi i dag allmenn verneplikt. Av 60 000 personer i et årskull har Forsvaret behov for at omtrent 8000 ungdommer gjennomfører førstegangstjenesten. Forsvaret står for utvelgelsen gjennom sesjonsordningen. Ordningen ...
  • Hvordan påvirker automatisering av arbeidsoppgaver kompetansebehovet i Forsvaret? 

   Fauske, Maria Fleischer (2023-05-15)
   I FFI-prosjektet «Personellstudier» gjennomfører vi aktiviteten «Automatisering i fremtidens arbeidsliv». Målet med aktiviteten er å undersøke hvordan kompetansebehovet i Forsvaret vil endres de neste 15 årene som følge ...
  • Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret? 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2020-03-23)
   Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og ...
  • "Jeg vil inn i Forsvaret - hvem er jeg?" - en kvantitativ studie 

   Fauske, Maria Fleischer (2011-06-20)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har blant annet som oppgave å identifisere målrettede tiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret. Prosjektet undersøker også hvordan kultur og holdninger i ...
  • Kompetansebehov i Forsvaret knyttet til fremtidige teknologier – intervjuer med FFIs teknologimiljøer 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2022-06-30)
   I denne rapporten beskriver vi en studie vi har gjennomført i FFI-prosjektet «Personellstudier» i samarbeid med Cyberingeniørskolen. I studien har vi intervjuet en rekke forskere ved FFI som jobber med fremtidige teknologier. ...
  • Modell for optimering av investeringsbeslutninger - resultater og anvendelse 

   Fauske, Maria Fleischer (2011-05-10)
   FFI-prosjekt 1185 “Støtte til Forsvarsdepartementets langtidsplanlegging” (SIMFOR III) skal blant annet utnytte kvantitative analyser for å se på fremtidig utvikling av Forsvaret. Denne rapporten beskriver anvendelsen ...
  • Optimeringsmetoder innen operasjonsanalyse - en oversiktsstudie 

   Fauske, Maria Fleischer (2008)
   Denne rapporten er en oversiktsstudie av optimeringsmetoder, utarbeidet av prosjekt 1068 ”Metoder og modeller for analyse av freds- og lavintensitetsoperasjoner”. Bruk av optimeringsmetoder er veletablert innen ...
  • Optimizing the troops-to-tasks problem in military operations planning 

   Fauske, Maria Fleischer (2015)
   In the planning of military operations, deciding who should do what, where, and when is crucial for the success of the operation. This troops-to-tasks analysis is a project scheduling problem closely related to the ...
  • Oversikt over det internasjonale operasjonsanalysemiljøet - konferanser, tidsskrifter og organisasjoner 

   Fauske, Maria Fleischer; Gilljam, Martin (2016-09-22)
   Denne rapporten gir en oversikt over internasjonale organisasjoner, grupper, konferanser og tidsskrifter innen operasjonsanalyse (OA) som er relevante for kompetanseområde OA ved FFI. Rapporten er en oppdatering av ...
  • Resource allocation in military operations - optimization using a genetic algorithm 

   Fauske, Maria Fleischer (2008)
   The purpose of this study was to look at methods for resource allocation in military operations. In this report it is shown how a military operation can be viewed as a project, and how methods from project management can ...
  • Sluttårsaker blant militært personell i Forsvaret i 2021 og 2022 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2023-08-21)
   Forsvaret har et mål om å beholde mer personell lenger. For å nå dette målet er det viktig at de forstår hvorfor personellet slutter før ansettelsesforholdet utløper. Dette gjelder særlig for de yngste, som bare har vært ...
  • Sluttårsaker i Forsvaret i 2019 og 2020 

   Fauske, Maria Fleischer; Strand, Kari Røren (2021-04-20)
   Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren peker på at Forsvarets evne til å rekruttere og beholde personell må styrkes. For at Forsvaret skal nå målet om å beholde personell lenger, er det viktig at de forstår hvorfor ...