Now showing items 21-22 of 22

  • Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret 

   Steder, Frank Brundtland; Fauske, Maria Fleischer (2012-08-23)
   Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at ...
  • Using a genetic algorithm to solve the troops-to-tasks problem in military operations planning 

   Fauske, Maria Fleischer (2017)
   The troops-to-tasks analysis in military operational planning is the process where the military staff investigates who should do what, where, and when in the operation. In this paper, we describe a genetic algorithm for ...