Now showing items 1-2 of 2

  • Kildegrunnlag og metode i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi 

   Hakvåg, Una; Engebretsen, Pernille; Udal, Julie Helseth (2021-12-21)
   I denne rapporten redegjør vi for kildegrunnlaget i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi. Rapporten inneholder en gjennomgang av sentrale primær- og sekundærkilder samt en diskusjon av kvaliteten på kildetilfanget og ...
  • Russisk økonomisk statshåndverk – implikasjoner for norsk sikkerhet 

   Udal, Julie Helseth; Waage, Kristin; Engebretsen, Pernille; Lindgren, Petter Y. (2022-06-16)
   Denne rapportens formål er å belyse hvordan Russland kan forsøke å benytte økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske, utenrikspolitiske mål (økonomisk statshåndverk) og drøfte implikasjoner for norsk sikkerhet. Vi ...