Now showing items 1-11 of 11

  • The A.Q. Khan network 

   Breivik, Hanne; Toft, Heidi Kristine (2007)
   Dr. Abdul Qadeer Khan var sentral i utviklingen av den pakistanske atombomben. Det har lenge vært kjent at Pakistan har importert både teknologi og materialer for anriking av uran fra Europa, og det har vært antatt at ...
  • Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria 

   Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne; Enger, Elin; Heireng, Hege Schultz; Kippe, Halvor (2011-01-23)
   Denne rapporten beskriver og diskuterer atomprogrammene i faktiske og noen mulige kjernevåpenstater utenom de fem stormaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, som gjennom Ikke-spredningsavtalen for ...
  • D2.1 Scenario template, existing CBRN scenarios and historical incidents 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin; Sandrup, Therese; Kelly, Dominic (2011)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • D2.2 Reference set of CBRN scenarios 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Sandrup, Therese; Fonteyne, Pierre-Alain; Eriksson, Håkan; Kelly, Dominic (2012-08-03)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • D2.3A Critical event parameters 

   Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Heireng, Hege Schultz; Bastings, Ingrid; Peters, Clara; Wevers, Jeroen (2012-08-06)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • En studie av radioaktivt cesium i alikvoten for identifisering av kjemiske trusselstoffer i en blandet prøve 

   Nøkleby, Christina; Breivik, Hanne (2015-06-05)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har samlokaliserte laboratorier for biologiske (B), kjemiske (C) og radioaktive (R) stoffer, og har etablert prosedyrer for mottak av prøver med en mulig blanding av CBR-trusselstoffer. ...
  • FFIs deltakelse i SIBCRA-laboratorieøvelse for blandede prøver, november 2007 - februar 2008 

   Breivik, Hanne; Olsen, Jaran Strand; Opstad, Aase Mari; Skogan, Gunnar; Enger, Elin; Aarskaug, Tone; Kippe, Halvor; Gilljamm, Berit Harstad (2010)
   FFI deltok i en laboratorieøvelse arrangert av SIBCRA Subgroup” (under ”NAAG/JCG CBRN”), med varighet fra november 2007 til februar 2008. Hensikten var å analysere miljøprøver som kunne inneholde blandinger av både biologiske, ...
  • FFIs støtte til sivile helsemyndigheter under koronapandemien - kvalitetskontroll av smittevernutstyr 

   Blatny, Janet Martha; Breivik, Hanne; Dybwad, Marius; Bergaust, Julie Celine (2021-05-21)
   Rapporten beskriver hvordan Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) støttet norske helsemyndigheter under koronapandemien i 2020–2021 og instituttets evne og kapasitet til å håndtere en tilsvarende fremtidig krise. 30. ...
  • Highly enriched uranium and crude nuclear weapons 

   Breivik, Hanne (2008)
   Nuclear weapons can be constructed with either highly enriched uranium or plutonium. The uranium weapons are less technically demanding and do not require testing. Developing states pursuing a secret weapons programme, and ...
  • Reaktordrevne fartøyer og deres eventuelle kjernevåpen : en oversikt ved årsskiftet 2015/2016 

   Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne (2016-08-29)
   En rekke stater har reaktordrevne fartøyer. De fleste av disse har strategisk og taktisk militær betydning, og i tillegg representerer de en ulykkesrisiko som igjen kan føre til spredning av radioaktiv forurensning i ...
  • Styrker og svakheter ved dagens totalforsvar – rapport til Totalberedskapskommisjonen 

   Sellevåg, Stig Rune; Birkemo, Gunn Alice; Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Enemo, Geir; Grunnan, Tonje; Johnsen, Arnt; Lausund, Rune; Sendstad, Ole Jakob; Thuv, Aasmund (2022-12-19)
   Totalforsvaret skal ivareta statssikkerheten og samfunnssikkerheten i hele krisespekteret. Tre forhold er grunnleggende for et godt totalforsvar: god motstandsdyktighet i samfunnet, tverrsek-toriell situasjonsforståelse ...