Now showing items 1-8 of 8

  • Beskyttelse av samfunnet i en ny tid 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2016-01-19)
   Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private. Samfunnet er i stadig endring og utvikling, og trusler, verdier og ...
  • Evaluering av øvingseffektar : EKOM 2011 

   Brattekås, Kjersti; Hagen, Janne Merete; Sandrup, Therese (2011-08-24)
   Denne rapporten tar for seg evaluering av øvingar med hovudfokus på øvinga EKOM1 2011 som blei gjennomført av Post- og teletilsynet (PT) og ulike tilbydarar av ekomtenestar i april 2011, med støtte frå Forsvarets ...
  • Metode for klassifisering av havneanlegg og en overordnet trusselvurdering 

   Maal, Maren; Brattekås, Kjersti; Johnsen, Siw Tynes; Bruvoll, Janita; Riis, Leif D. (2016-12-02)
   På oppdrag fra Kystverket (KYV) har Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Forsvarsbygg futura ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg (NKSB) utarbeidet en metode for klassifisering av norske havneanlegg. I ...
  • Preparedness for chemical crisis situations: Experiences from European medical response exercises 

   Davidson, Rebecca K.; Magalini, Sabina; Brattekås, Kjersti; Bertrand, C.; Brancaleoni, Rachele; Rafalowski, Chaim; Nakstad, Espen Rostrup (2019)
  • Protecting society in a new era 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2017-03-23)
   Norwegian contingency planning and crisis management are based on a comprehensive national effort between a number of players spanning the entire spectrum of Norwegian society – civilian and military, public and private. ...
  • Public communication in acute CBRN incidents in Norway 

   Brattekås, Kjersti (2014-01-09)
   This dissertation examines public communication in acute chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) incidents. Literature on the subject is considered, extracting general agreements and recommendations, as ...
  • Responsible Research and Innovation Associated With Risk Communication and Public Engagement on Health Emergency Preparedness at the Local Level 

   Possenti, Valentina; De Mei, Barbara; Kurchatova, Anna; Green, Manfred; Drager, Kåre Harald; Villa, Roberta; d'Onofrio, Alberto; Saadatian-Elahi, Mitra; Moore, Vanessa; Brattekås, Kjersti; Karnaki, Pania; Beresniak, Ariel; Popa, Mircea I.; Greco, Donato (2022-04-05)
   Responsible Research and Innovation (RRI) associated with public health emergency preparedness (PHEP) and response pose major challenges to the scientific community and civil society because a multistakeholder and ...
  • A risk assessment of the Piql Preservation Services : future preservation - future risk 

   Agerup, Ulrikke; Nystuen, Kjell Olav; Bruvoll, Janita; Brattekås, Kjersti; Endregard, Monica (2016-06-24)
   This report is the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) deliverable in work package (WP) 1 “Mapping of technologies and regulations” of the project “Preservation: Immune and Authentic” (PreservIA), supported ...