Now showing items 1-4 of 4

  • A future Nordic alliance? – prerequisites and possible operations 

   Author::Nyhamar, Tore (2019-02-26)
   Rapporten argumenterer mot den rådende oppfatning at nordisk sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid vil mislykkes. Denne oppfatningen er grunnet i å vite mye om historien til nordisk samarbeid – innsideperspektivet. ...
  • Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde 

   Author::Beadle, Alexander William; Author::Diesen, Sverre; Author::Nyhamar, Tore; Author::Bostad, Eline Knarrum (2019-07-05)
   Denne rapporten analyserer den fremtidige utviklingen i Norges globale omgivelser de neste 15–25 årene, og diskuterer mulige implikasjoner for Forsvaret og norsk forsvarsplanlegging. Dagens trusselbilde fremstår som mer ...
  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...
  • Three Future Scenarios for Nordic Military Operations 

   Author::Nyhamar, Tore (2019-05-02)
   Denne rapporten utgis sammen med FFI-rapport 2019//00046 A Future Nordic Alliance? Prerequisites and Possible Operations. Den rapporten tar til motmæle mot den gjengse oppfatning at nordisk sikkerhetspolitisk- og ...