Now showing items 1-4 of 4

  • Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024 

   Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Berg, Helene; Author::Elman, Elisabeth; Author::Graarud, Emil; Author::Halvorsen, Ola Krogh; Author::Hanson, Torbjørn; Author::Lien, Brage; Author::Waage, Kristin (2019-12)
   Denne rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av den betydelige innsatsen FFI har lagt ...
  • Hvordan styrke forsvaret av Norge? - Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024) 

   Author::Skjelland, Espen; Author::Glærum, Sigurd; Author::Beadle, Alexander William; Author::Endregard, Monica; Author::Guttelvik, Mona Sagsveen; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Mørkved, Torgeir; Author::Olsen, Karl Erik; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Voldhaug, Jan Erik; Author::Åtland, Kristian (2019-02-04)
   For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har ...
  • Utenlandske investeringer og andre økonomiske virkemidler - når truer de nasjonal sikkerhet? 

   Author::Waage, Kristin; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Lindgren, Petter Y. (2021-02-15)
   Militære maktmidler har i lang tid dominert tenkningen omkring hvordan stater sikrer sin suverenitet, sitt territorium og sin befolkning. Økonomiske kapasiteter og makt har i stor grad blitt holdt adskilt fra analyser ...
  • Økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske mål – en oversikt 

   Author::Waage, Kristin; Author::Lindgren, Petter Y.; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Haukland, Martin; Author::Isaksen, Thomas Blaauw; Author::Moe, Odin Dager (2021-03-05)
   Tradisjonelt har en stat benyttet militære maktmidler for å forsvare sin suverenitet, territorium og befolkning. Det er nå økende fokus på hvordan også virkemidler innen det økonomiske domenet kan benyttes av en stat for ...