Now showing items 1-1 of 1

    • "Nytt vindu for læring" fra ildsjeler til strategisk satsing i Forsvaret 

      Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Hafnor, Hilde (2017-09-22)
      Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomført en større spørreundersøkelse blant ansatte og studenter ved Forsvarets skoler. Hensikten var å se nærmere på hvor systematisk ...