Now showing items 1-3 of 3

  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...
  • Norsk deltakelse i internasjonale operasjoner 1990–2015 

   Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Lien, Guro; Author::Tollefsen, Andreas Forø (2017-07-06)
   Norge har vært en aktiv bidragsyter til internasjonale operasjoner helt siden 1947, men innsatsen endret karakter etter den kalde krigens slutt. Antall operasjoner vi deltok i økte, og bidragene vi sendte var mer offensive. ...
  • The role of the operational analyst – support to the Norwegian Armed Forces in Afghanistan 

   Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Eggereide, Bård; Author::Gulichsen, Steinar; Author::Fidjeland, Mikael; Author::Barstad, Andreas; Author::Christiansen, Jonas Myhre; Author::Martinussen, Svein Erlend; Author::Reitan, Joachim (2017-08-31)
   This report documents the experiences and lessons from the deployment of operational analysts to Afghanistan with the Norwegian Armed Forces, with regard to the concept, the main tasks of the operational analyst and other ...