Now showing items 1-2 of 2

  • Et troverdig alliert mottak – erfaringer fra Trident Juncture 2018 

   Author::Birkemo, Gunn Alice; Author::Graarud, Emil; Author::Halvorsen, Ola Krogh (2019-05-08)
   I løpet av det siste tiåret har den sikkerhetspolitiske situasjonen blitt stadig mer krevende og kompleks, og varslingstiden har blitt potensielt svært lav. Dette stiller strenge krav til Forsvarets logistikkunderstøttelse ...
  • Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen? - potensial for forbedring og effektivisering 2021–2024 

   Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Berg, Helene; Author::Elman, Elisabeth; Author::Graarud, Emil; Author::Halvorsen, Ola Krogh; Author::Hanson, Torbjørn; Author::Lien, Brage; Author::Waage, Kristin (2019-12)
   Denne rapporten har til formål å identifisere potensialet for forbedring og effektivisering i forsvarssektoren i perioden 2021–2024. Det identifiserte potensialet er et resultat av den betydelige innsatsen FFI har lagt ...