Now showing items 1-1 of 1

    • Metodeutvikling for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret 

      Author::Rones, Nina; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Fasting, Kari; Author::Sand, Trond Svela (2018-01-31)
      Flere studier og undersøkelser har vist at både kvinner og menn opplever mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. Dette har uheldige konsekvenser for de som utsettes for disse handlingene, og er ødeleggende for ...