Now showing items 1-4 of 4

  • Beslutningsprosesser i håndtering av en digital hendelse – en Garbage Can tilnærming 

   Author::Fardal, Harald; Author::Elstad, Ann-Kristin (2017-12-13)
   IKT16 var en stor nasjonal øvelse hvor deltakerne trente på å håndtere et stort cyberangrep mot Norge. Formålet med øvelsen var å sette Norge i bedre stand til å møte en stor digital hendelse. I en slik øvelse blir det ...
  • Hva er egentlig verdivurdering? 

   Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Brattekås, Kjersti; Author::Bruvoll, Janita; Author::Nystuen, Kjell Olav (2018-07-04)
   Denne rapporten kartlegger hva som menes med verdivurdering som et virkemiddel i arbeidet med forebyggende sikkerhet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har, på oppdrag fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), gjennomført ...
  • "Nytt vindu for læring" fra ildsjeler til strategisk satsing i Forsvaret 

   Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Hafnor, Hilde (2017-09-22)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomført en større spørreundersøkelse blant ansatte og studenter ved Forsvarets skoler. Hensikten var å se nærmere på hvor systematisk ...
  • Sammensatte læringssystemer og læringsfellesskap på nett 

   Author::Elstad, Ann-Kristin; Author::Darisiro, Ramin; Author::Langvik, Gerny; Author::Gran, Cecilie Jackbo (2017-12-06)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i samarbeid med Forsvarets høgskole (FHS) gjennomført en omfattende casestudie for å undersøke betydningen av sammensatte læringssystemer som et rammeverk for mer fleksibel læring ...