Now showing items 1-5 of 5

  • Ambisjonsnivå for flying av NH90 - ugradert beslutningsgrunnlag 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Eggereide, Bård (2018-09-11)
   Overfor Forsvarsdepartementet har Forsvarssjefen påpekt en mangel på operativ leveranse fra NH90 til Kystvakten og Marinen. Forsvarssjefens vurdering er basert på forutsetninger om at det operative behovet er på 5 400 ...
  • “De gylne årene mellom 60 og 67 år” – en analyse av videre deltagelse i yrkeslivet for militært tilsatte pensjonert i tidsrommet 2005–2015 

   Author::Strand, Kari Røren; Author::Lillekvelland, Tobias; Author::Eggereide, Bård; Author::Pay, Jan H. (2018-03-05)
   I enkelte yrker har de ansatte såkalte særaldersgrenser. Dette innebærer at de kan ta ut alderspensjon ved en bestemt alder før de fyller 67 år. Militært tilsatte har en slik særaldersgrense på 60 år. Den har ikke vært ...
  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...
  • The role of the operational analyst – support to the Norwegian Armed Forces in Afghanistan 

   Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Eggereide, Bård; Author::Gulichsen, Steinar; Author::Fidjeland, Mikael; Author::Barstad, Andreas; Author::Christiansen, Jonas Myhre; Author::Martinussen, Svein Erlend; Author::Reitan, Joachim (2017-08-31)
   This report documents the experiences and lessons from the deployment of operational analysts to Afghanistan with the Norwegian Armed Forces, with regard to the concept, the main tasks of the operational analyst and other ...
  • Utvikling i sentrale HR-parametere i forsvarssektoren - et dypdykk hos Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt 

   Author::Strand, Kari Røren; Author::Gisnås, Hallvar; Author::Eggereide, Bård (2019-12)
   Formålet med denne rapporten er å redegjøre for utviklingen i sentrale HR-parametere i forsvarssektoren. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til videreutvikling av HRområdet i sektoren samt peke på områder ...