Now showing items 1-2 of 2

  • 10 år med russisk forsvarsmodernisering 

   Author::Bukkvoll, Tor; Author::Glærum, Sigurd; Author::Hakvåg, Una; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Åtland, Kristian (2017-11-24)
   Denne utgaven av Viten er å betrakte et sluttprodukt fra forskningsprosjektet «Russlands militære maktmidler og bruken av dem». Den føyer seg inn i en lang rekke FFI-publikasjoner om Russland og russisk forsvarsutvikling. ...
  • Russian Use of Private Military and Security Companies – the implications for European and Norwegian Security 

   Author::Østensen, Åse Gilje; Author::Bukkvoll, Tor (2018-09-11)
   Russian private military and security companies (PMSCs) have recently caused headlines in international media. This is mainly because of the Russian PMSC Wagner’s participation in the war in Syria on the side of President ...