Now showing items 1-7 of 7

  • FFIs prediksjonsturnering - spørsmålskatalog 

   Author::Beadle, Alexander William (2021-04-13)
   Denne rapporten beskriver alle 240 spørsmål som ble stilt i FFIs prediksjonsturnering (2017– 2020). Hensikten med turneringen var å måle individuelle variasjoner i treffsikkerheten på forsvars- og sikkerhetspolitiske ...
  • FFIs prediksjonsturnering – idé- og metodebeskrivelse 

   Author::Beadle, Alexander William (2018-01-11)
   Så lenge fremtiden er preget av usikkerhet, vil det være nødvendig å legge noen antagelser om den fremtidige utviklingen til grunn i alle forsvars- og sikkerhetspolitiske studier, ekspertutredninger, fagmilitære råd og ...
  • Finding the ‘utility of force to protect’ – towards a theory on protection of civilians 

   Author::Beadle, Alexander William (2011-11-01)
   This report discusses the utility of force in military operations where protection of civilians is a key objective. It sets out to find what General Rupert Smith has called „utility of force‟ in today‟s wars amongst the ...
  • Globale trender mot 2040 - et oppdatert fremtidsbilde 

   Author::Beadle, Alexander William; Author::Diesen, Sverre; Author::Nyhamar, Tore; Author::Bostad, Eline Knarrum (2019-07-05)
   Denne rapporten analyserer den fremtidige utviklingen i Norges globale omgivelser de neste 15–25 årene, og diskuterer mulige implikasjoner for Forsvaret og norsk forsvarsplanlegging. Dagens trusselbilde fremstår som mer ...
  • Hvordan styrke forsvaret av Norge? - Et innspill til ny langtidsplan (2021–2024) 

   Author::Skjelland, Espen; Author::Glærum, Sigurd; Author::Beadle, Alexander William; Author::Endregard, Monica; Author::Guttelvik, Mona Sagsveen; Author::Hennum, Alf Christian; Author::Kvalvik, Sverre Nyhus; Author::Køber, Petter Kristian; Author::Mørkved, Torgeir; Author::Olsen, Karl Erik; Author::Sendstad, Cecilie; Author::Voldhaug, Jan Erik; Author::Åtland, Kristian (2019-02-04)
   For å fastsette rammer for arbeidet med neste langtidsplan har FFI fått i oppdrag å vurdere ulike retninger for videreutviklingen av Forsvaret med vekt på å synliggjøre overordnede muligheter for regjeringen. Vi har ...
  • Konseptutvikling og operasjoner – sluttrapport 

   Author::Hennum, Alf Christian; Author::Nyhamar, Tore; Author::Beadle, Alexander William; Author::Danielsen, Tone; Author::Eggereide, Bård; Author::Fridheim, Håvard; Author::Gustavsen, Elin Marthinussen; Author::Kjeksrud, Stian; Author::Malerud, Stein; Author::Reitan, Joachim; Author::Siedler, Ragnhild; Author::Valaker, Sigmund (2020-01-06)
   Denne sluttrapporten oppsummerer aktivitetene som omfattes av FFI-prosjekt 1342 Konseptutvikling og operasjoner (KONOPS). Ambisjonen i rapporten er å gi en så komplett liste av skriftlige produkter som det lar seg gjøre ...
  • Tilleggsdokumentasjon til foreløpige resultater fra FFIs prediksjonsturnering 

   Author::Beadle, Alexander William (2022-01-13)
   Dette notatet inneholder histogrammer som viser fordelingen til alle avhengige og uavhengige variabler som ligger til grunn for de foreløpige resultatene fra FFIs prediksjonsturnering og sammenligningene av disse med ...