Now showing items 1-3 of 3

  • Forbedringsområder i forsvarssektorens EBA-investeringsprosess - resultater fra spill ved FFI 

   Berg, Ida Helene; Johnson, Alexander Urnes; Arnfinnsson, Brynjar (2016-01-20)
   Forsvarssektorens kostnader til eiendom, bygg og anlegg (EBA) utgjorde omlag 2,1 og 3,6 mrd. kroner i 2015 fordelt på henholdsvis investeringer og drift. Forsvarsdepartementets retningslinjer for tjenestefeltet eiendom, ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Hvordan kan Forsvaret kutte utslipp av drivhusgasser? – en funksjonell studie 

   Arnfinnsson, Brynjar; Kirkhorn, Simen (2021-08-23)
   Forsvarets aktivitet medfører en rekke negative påvirkninger på miljøet. Gitt Forsvarets oppgaver er en viss negativ miljøpåvirkning uunngåelig. Forsvaret legger imidlertid en betydelig innsats i å overvåke ulike former ...