Now showing items 1-4 of 4

  • Den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 og planperioden 2024–2025 

   Udal, Julie Helseth; Sendstad, Cecilie (2022-11-11)
   Dette notatet redegjør for og analyserer hovedtrekkene i den russiske regjeringens forslag til føderalt budsjett for 2023 samt planperioden 2024–2025 med særlig fokus på de forsvarsrelaterte utgiftene.
  • Kildegrunnlag og metode i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi 

   Hakvåg, Una; Engebretsen, Pernille; Udal, Julie Helseth (2021-12-21)
   I denne rapporten redegjør vi for kildegrunnlaget i FFIs studier av russisk forsvarsøkonomi. Rapporten inneholder en gjennomgang av sentrale primær- og sekundærkilder samt en diskusjon av kvaliteten på kildetilfanget og ...
  • Makroøkonomisk utsyn i Russland – våren 2024 

   Sendstad, Cecilie; Udal, Julie Helseth (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-03-22)
   Russlands økonomi vokser, og har overgått forventningene til utvikling. Veksten er i hovedsak drevet av høyt offentlig forbruk og høye oljeinntekter. Forsvaret prioriteres svært høyt, samtidig har de offentlige utgiftene ...
  • Russisk økonomisk statshåndverk – implikasjoner for norsk sikkerhet 

   Udal, Julie Helseth; Waage, Kristin; Engebretsen, Pernille; Lindgren, Petter Y. (2022-06-16)
   Denne rapportens formål er å belyse hvordan Russland kan forsøke å benytte økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske, utenrikspolitiske mål (økonomisk statshåndverk) og drøfte implikasjoner for norsk sikkerhet. Vi ...