Now showing items 1-1 of 1

    • Samfunnsutvikling frem mot 2030 – utfordringer for politiet, PST og påtalemyndigheten 

      Sellevåg, Stig Rune; Bergh, Arild; Bruvoll, Janita; Høibråten, Steinar; Jacobsen, Hedda Lærum; Strand, Martin; Barland, Bjørn (2021-05-20)
      Denne rapportens formål har vært å beskrive hva samfunnsutviklingen kan bety for det fremtidige utfordringsbildet som politiet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og påtalemyndigheten kan møte frem mot 2030. Det fremtidige ...