Now showing items 1-1 of 1

    • Målinger av lydtrykket nær CV90, AGL, 12.7, Rena 

      Huseby, Morten; Hugsted, Bjørn; Wiencke, Anne Cathrine (2007)
      Denne rapporten er del av et pågående arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her dokumenterer vi målinger som ble gjort på Rena 11. mai 2006. Der ble det målt tidsserier ...