Now showing items 1-10 of 10

  • Deployerbar WiMAX 2,3 GHz i skog : propagasjonsmålinger 

   Voldhaug, Jan Erik; Bråten, Lars Erling; Sander, Jostein (2009)
   Som en følge av innføring av nettverksbasert forsvar, oppstår et behov for utveksling av langt større informasjonsmengder innad i og mellom Forsvarets plattformer og avdelinger enn noen gang tidligere. For å møte dette ...
  • Enhancements to the Narrowband Waveform (NBWF) network simulator 

   Voldhaug, Jan Erik; Berg, Tore J.; Libæk, Bjørnar (2010)
   NATO (SC/6-AHWG/2) is currently in the effort of standardising the Narrowband Waveform (NBWF) for increased inter-operability among NATO coalition forces at the tactical level. This implies agreeing on communication protocols ...
  • Forsvarsanalysen 2022 

   Skjelland, Espen; Berg-Knutsen, Espen; Arnfinnsson, Brynjar; Diesen, Sverre; Glærum, Sigurd; Guttelvik, Mona Sagsveen; Kvalvik, Sverre; Mørkved, Torgeir; Olsen, Karl Erik; Sellevåg, Stig Rune; Sendstad, Cecilie; Strand, Kari Røren; Voldhaug, Jan Erik (2022-03-15)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvars-departementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Hvordan kan ny IKT gjøre Forsvaret bedre? 

   Voldhaug, Jan Erik; Hansen, Bjørn Jervell; Lund, Ketil; Mykkeltveit, Anders; Rytir, Martin; Bentstuen, Ole Ingar (2021-11-11)
   Norge står overfor en krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Forsvaret spiller en avgjørende rolle for å skape sikkerhet for staten, befolkningen og samfunnet, og det er avgjørende at Forsvaret moderniseres og videreutvikles ...
  • Materiellinvesteringar i forsvarssektoren – når vi måla? – Utvida samandrag av FFI-rapport 24/00554 

   Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (Forsvarets forskningsinstitutt, 2024-04)
   Forsvarssektorens evne til å løyse morgondagens oppgåver er avhengig av dagens evne til å investere i dei rette prosjekta og at prosjekta blir gjennomført på ein effektiv måte.
  • Materiellinvesteringer i forsvarssektoren – når vi målene? 

   Voldhaug, Jan Erik; Prebensen, Frida Waage; Presterud, Ane Ofstad (2024-04-17)
   Materiellinvesteringer er et av de viktigste virkemidlene for å modernisere og videreutvikle Forsvaret, og det økonomiske omfanget av investeringene er betydelig. I 2022 alene ble det benyttet om lag 20 mrd. kroner på nytt ...
  • Medium access for narrowband wireless ad-hoc networks - requirements and initial approaches 

   Bråten, Lars Erling; Hauge, Mariann; Voldhaug, Jan Erik; Øvsthus, Knut (2008)
   The initial requirements for a tactical military mobile ad-hoc network are discussed and implications on the design of the link layer for a narrowband system have been investigated. The main focus is on medium access ...
  • Multi-topology routing - QoS functionality and results from CoNSIS field experiment 

   Brose, Margrete Allern; Hauge, Mariann; Voldhaug, Jan Erik; Sander, Jostein (2013-02-11)
   This report describes the major contributions of FFI project 1175 to the multinational research project CoNSIS (Coalition Networks for Secure Information Sharing). Norway, France, Germany and the United States participated ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • WiMAX ytelsesmålinger i skogsterreng 

   Voldhaug, Jan Erik; Sander, Jostein; Bråten, Lars Erling (2008)
   Det er et behov for økende overføringskapasitet til brukere av trådløse kommunikasjonssystemer, også i Forsvarets taktiske avdelinger. Dette behovet kan trolig til en viss grad dekkes ved bruk av nye sivile mobile ...