Now showing items 1-1 of 1

    • Opplinjering av oppsett for fotoluminesensmåling 

      Tonsheim, Celin Russøy (2014-11-12)
      Permanent oppsett for måling av fotoluminesens fra halvlederprøver er plassert på eget optikkbord på rom 203D/185. Når en laserstråle med passende intensitet og bølgelengde treffer en halvleder vil elektron-hullpar dannes ...