Now showing items 1-6 of 6

  • Dynamic access to shared operational information 

   Rasmussen, Rolf; Sletten, Geir (2004)
   A model for the configuration of and access to the common operational picture at a high level of command is described, in the context of Network Centric Warfare. The main focus is on the application that gives the user of ...
  • En oversikt over Kamptreningssenteret 

   Sletten, Geir (2012-11-16)
   Kamptreningssenteret er en del av Hærens Taktiske Treningssenter og ligger i Rena leir i Østerdal garnison. Kamptreningssenteret består av et instrumentert stridstreningsanlegg på 39 km2 på Rødsmoen for trening av mekaniserte ...
  • Modernisering av Multilateral Interoperability Programme 

   Sletten, Geir (2013-10-04)
   Multilateral Interoperability Programme (MIP) er et internasjonalt samarbeid for å oppnå interoperabilitet mellom operative informasjonssystemer for kommando og kontroll. Norge har vært medlem av MIP siden 2002. ...
  • Operative beslutningsstøttetjenester - fremtid NBF 

   Gagnes, Tommy; Eggen, Anders; Hedenstad, Ole-Erik; Rasmussen, Rolf; Sletten, Geir (2005)
   This report describes a conceptual solution for information and integration services for Command and Control in a short-term view (2008). We have used a long-term vision for 2014 as a basis, and from this derived a ...
  • Recommended application areas for semantic technologies 

   Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas; Kristiansen, Svein Ivar; Rasmussen, Rolf; Rustad, Marianne; Sletten, Geir (2010)
   This report describes the final results from the FFI-project Semantini (Semantic Services in the Information Infrastructure). The project has explored semantic technologies in the context of their potential to add value ...
  • Semantic technologies 

   Hansen, Bjørn Jervell; Gagnes, Tommy; Rasmussen, Rolf; Rustad, Marianne; Sletten, Geir (2007)
   Semantiske teknologier kan beskrives som teknologier som gjør det mulig å bygge mer adaptiv og effektiv software ved å utnytte meningsinnholdet i den tilgjengelige informasjonen. I FFIprosjektet Semantini, semantiske ...