Now showing items 1-4 of 4

  • Hvordan gjøre samfunnet mer robust mot uønsket påvirkning i sosiale medier 

   Sivertsen, Eskil Grendahl; Hellum, Nina; Bergh, Arild; Bjørnstad, Anne Lise (2021-06-09)
   Uønsket påvirkning ved bruk av blant annet desinformasjon i sosiale medier er blitt en synlig samfunnsutfordring. Under covid-19-pandemien har dette blitt spesielt tydelig, hvor spredning av desinformasjon har fått ...
  • Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norske valg 

   Bjørgul, Lea; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sellevåg, Stig Rune (2022-06-17)
   Hensikten med denne rapporten er å utvikle, beskrive og drøfte mulige scenarioer for hvordan informasjonspåvirkning i sammenheng med norske valg kan foregå. Rapporten drøfter hvilke konsekvenser scenarioene kan ha og hvilket ...
  • Teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av betydning for nasjonale sikkerhetsinteresser i et 2030-perspektiv 

   Klepper, Karina Barnholt; Bentstuen, Ole Ingar; Bergh, Arild; Broen, Torgeir; Kveberg, Torbjørn; Lindgren, Petter Y.; Sivertsen, Eskil Grendahl; Sjøvik, Øyvind; Svenes, Knut; Waage, Kristin; Windvik, Ronny (2023-05-09)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å belyse teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk av særskilt betydning for nasjonal sikkerhet. Dette skal bidra til utdypende ...
  • Uønsket utenlandsk påvirkning? – kartlegging og analyse av stortingsvalget 2021 

   Sivertsen, Eskil Grendahl; Bjørgul, Lea; Lundberg, Håvard; Endestad, Ingvild; Bornakke, Tobias; Kristensen, Jakob Bæk; Christensen, Nicolai Meldgaard; Albrechtsen, Thomas (2022-01-26)
   Denne studien forsøker å kartlegge hvorvidt stortingsvalget 2021 ble utsatt for uønsket informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører. Med «uønsket informasjonspåvirkning» menes her spredning av (des)informasjon og/eller ...