Now showing items 1-8 of 8

  • Beregning av aktivitet til et nettverk av reaksjoner 

   Schiller, Andreas (2022-09-14)
   Kvantemekaniske systemer beskrives gjerne ved et sett av egentilstander (ofte merket ved deres energier eller frekvenser) og overganger eller henfall mellom disse (karakterisert ved deres overgangsrater). Eksempler på ...
  • Implementation of a conformal pressure measurement system for small arms 

   Hugsted, Bjørn; Schiller, Andreas; Haugland, Ole Andreas; Holm, Sven Ivar; Sundem-Eriksen, Lasse; Huseby, Morten (2020-05-20)
   Chamber pressure and its measurement are of paramount importance for the evaluation of the safety and the understanding of the functionality of a firearm. In a rudimentary way, this may be accomplished by proof loads, ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære Del 3 – eksperiment 

   Schiller, Andreas; Fonnum, Helge; Lippert, Espen (2023-11-13)
   Prosjektet "Laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "Luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 1 – stråling 

   Schiller, Andreas (2022-04-25)
   Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Siden ...
  • Laserstråling gjennom turbulent atmosfære – Del 2 – atmosfære 

   Schiller, Andreas (2022-12-15)
   Prosjektet "laservåpen og beskyttelse" innenfor forskningsprogrammet "luftvern, ubemannede luftsystemer og laser" går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. ...
  • Nuclear weapons – worldwide situation 2021 

   Høibråten, Steinar; Kippe, Halvor; Enger, Elin; Schiller, Andreas (2021-09-14)
   This report is based on open sources and provides an overview of the current status and recent developments in the nuclear weapons arsenals of the world’s nine nuclear-weapon possessing states. The brief sections on each ...
  • On basic restrictions and maximum permissible exposure limits for non-ionizing radioation 

   Schiller, Andreas (2013-05-30)
   The Norwegian Armed Forces follow the guidelines of ICNIRP for occupational exposure to non-ionizing radiation. This is consistent with civil regulations. For the frequencies we are interested in (from 100 kHz to 10 GHz) ...
  • Oppvarming ved laserstråling – første forsøk med enkle konstruksjonsmaterialer 

   Schiller, Andreas; Holmen, Lars Grønmark (2024-02-15)
   Prosjektet «Laservåpen og beskyttelse» innenfor forskningsprogrammet «Luftvern, ubemannede luftsystemer og laser» går ut på å utvikle høyeffektlasere som mottiltak mot innkommende prosjektiler, droner og liknende. Denne ...