Now showing items 1-7 of 7

  • Beskyttelse av samfunnet i en ny tid 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2016-01-19)
   Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private. Samfunnet er i stadig endring og utvikling, og trusler, verdier og ...
  • D2.1 Scenario template, existing CBRN scenarios and historical incidents 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin; Sandrup, Therese; Kelly, Dominic (2011)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • D2.2 Reference set of CBRN scenarios 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Sandrup, Therese; Fonteyne, Pierre-Alain; Eriksson, Håkan; Kelly, Dominic (2012-08-03)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • Evaluering av øvingseffektar : EKOM 2011 

   Brattekås, Kjersti; Hagen, Janne Merete; Sandrup, Therese (2011-08-24)
   Denne rapporten tar for seg evaluering av øvingar med hovudfokus på øvinga EKOM1 2011 som blei gjennomført av Post- og teletilsynet (PT) og ulike tilbydarar av ekomtenestar i april 2011, med støtte frå Forsvarets ...
  • Moral outrage: The generative power of political emotions. 

   Weiss, Nerina; Sandrup, Therese; Johansen, Mette-Louise (2018)
   Moral outrage has until now been conceptualized as a call to action, a reaction to injustice and transgressions, and a forceful motor for democratic participation, acts of civil disobedience, and violent and illicit action. ...
  • Protecting society in a new era 

   Endregard, Monica; Brattekås, Kjersti; Nystuen, Kjell Olav; Sandrup, Therese; Gerhardsen, Wenche (2017-03-23)
   Norwegian contingency planning and crisis management are based on a comprehensive national effort between a number of players spanning the entire spectrum of Norwegian society – civilian and military, public and private. ...
  • Scenarioer for samfunnssikkerhet og nasjonal beredskap (sladdet utgave) 

   Hagen, Janne Merete; Knutsen, Bjørn Olav; Bjørnenak, Morten; Sandrup, Therese (2011-04-15)
   Denne rapporten er en del av BAS6-prosjektet. Målet med rapporten er å utvide trusselspekteret og det mentale kartet hos norske myndigheter med beredskapsansvar i krise og krig. Scenarioene i denne rapporten er et ...