Now showing items 1-1 of 1

    • Virkemiddelapparatet og forsvarsindustrien i Norge 

      Fevolden, Arne Martin; Karlsen, Eva Næss; Ringdal, Edina (2008)
      Denne rapporten presenterer resultatet av en kartlegging av det offentlige virkemiddelapparatet for næringsutvikling og forsvarsindustriens bruk av dette. På bakgrunn av forsvarsindustriens spesielle karaktertrekk og behov ...