Now showing items 1-10 of 10

  • Amerikansk militærteknologi og forholdet til Europa 

   Nyhamar, Tore (2003)
   The topic of this report is the impact of American superiority in military technology on transatlantic relations. First, the concept of the Revolution in Military Affairs (RAM) is discussed. Then the report outlines the ...
  • Counterinsurgency Field Manual 3-24 and operations 

   Nyhamar, Tore (2009)
   The purpose of this report is fourfold. The first is to highlight the key tenets of FM 3-24. The idea that sets counterinsurgency apart from conventional military operations – that it is more important to secure the host ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • Fremtidens internasjonale operasjoner 

   Norheim-Martinsen, Per M.; Nyhamar, Tore; Kjølberg, Anders; Kjeksrud, Stian; Ravndal, Jacob Aasland (2011-10-10)
   Denne rapporten presenterer seks nye scenarioklasser for internasjonale operasjoner med operative krav for fremtidens landmakt. Hensikten er å styrke grunnlaget for Forsvarets langtidsplanlegging og stimulere til debatt ...
  • Japan - ut av skyggen av amerikansk militærmakt? 

   Nyhamar, Tore (2007)
   The report finds that Japan is moving away from restrictions on the use of military power imposed after the defeat in World War II. The Self Defense Forces now have more robust rules of engagement and geographical limitations ...
  • Military strategic aspects of Nordic security environment changes –identifying common Nordic strategic challenges 

   Nyhamar, Tore (2021-08-18)
   The study compares the strategic military challenges of the Nordic countries. The challenges identified by the Nordic states are remarkably similar – among the most similar of any given group in the world. First, the ...
  • NATO fra bolverk til nettverk 

   Nyhamar, Tore (2001)
   The purpose of the report is to analyse the challenges of globalisation to NATO. The report is divided into four main topics. The first describes the changes in NATO’s surroundings (part 2) and in NATO itself (part 3). The ...
  • Småstater i internasjonale operasjoner 

   Kjølberg, Anders; Nyhamar, Tore (2011-10-17)
   Deltagelse i internasjonale operasjoner har blitt en stadig viktigere oppgave for Forsvaret. Internasjonale militære operasjoner vil fortsette å være en sentral oppgave for det norske forsvaret og andre småstaters forsvar. ...
  • Wargaming Taiwan 2027 – konflikten Kina–USA og norsk forsvarsplanlegging 

   Siedler, Ragnhild E.; Stenslie, Stig; Nyhamar, Tore; Malerud, Stein (2024-03-08)
   Taiwan-spørsmålet er trolig den mest betente uenigheten som kan utløse en militær konflikt mellom USA og Kina. I denne rapporten beskriver vi hva konflikten handler om, og hvorfor den er aktuell akkurat nå. Deretter ...