Now showing items 1-2 of 2

  • Prosjekt 1013 Vindkraftutbyggingens påvirkning på Forsvarets elektromagnetiske systemet (VINDKRAFT) - sluttrapport 

   Meland, Bente Jensløkken; Øhra, Hans; Høye, Gudrun; Nilssen, Eivind Bergh; Søderblom, Morten; Mjanger, Morten; Otnes, Roald; Kristoffersen, Stein; Sparr, Trygve; Tollisen, Steffen; Storhaug (2007)
   Vindkraftutbyggingen er i full gang – også i Norge. Det har gjennom studier og feltforsøk i flere land vist seg at vindmøller har innvirkning på ulike elektromagnetiske systemer. Dette kommer av at vindmøllene er store, ...
  • Wind Turbines and Electromagnetic Systems (WTES) - software documentation 

   Meland, Bente Jensløkken; Nilssen, Eivind Bergh; Høye, Gudrun; Mjanger, Morten; Kristoffersen, Stein (2007)
   This report contains a description of the software developed by the FFI-project 1013 “Effekt av vindkraftutbygging på radiosamband og radar (VINDKRAFT)” (The effect of windmill development on telecommunication and ...