Now showing items 1-2 of 2

  • Effekten av støttenettverk 

   Meyer, Sunniva (2008)
   Formålet med denne pilotstudien er å studere effekten av støttenettverk. Mer eksakt er det ønskelig å undersøke hvorvidt delegering til støttenettverk kan bidra til økt operativ effekt og eventuelt under hvilke forutsetninger ...
  • Typologi over uønskede hendelser 

   Meyer, Sunniva (2008)
   Denne rapporten presenterer en typologi for uønskede hendelser som kan true vår nasjonale sikkerhet, med et spesielt fokus på de nærmeste ti årene. Typologien vil bidra til å synliggjøre bredden av utfordringer for ...