Now showing items 1-6 of 6

  • Architecture for the Norwegian defence information infrastructure (INI) - remarks on the C3 Classification Taxonomy 

   Bloebaum, Trude H.; Hannay, Jo; Hedenstad, Ole-Erik; Haavik, Svein; Lillevold, Frode (2013-06-14)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has during the past decade conducted research on architectural topics related to the Norwegian Defence Information Infrastructure (INI). Recently, these activities have ...
  • Information sharing across security domains 

   Nordbotten, Nils Agne; Mancini, Federico; Farsund, Bodil Hvesser; Haakseth, Raymond; Hegland, Anne Marie; Lillevold, Frode (2015-08-10)
   Security is recognized as one of the main technological challenges in realizing the potential of Network Based Defence. In particular, cross-domain information sharing is subject to significant security concerns, especially ...
  • LTE i Forsvaret - sårbarheter knyttet til ulike forretningsmodeller 

   Farsund, Bodil Hvesser; Hegland, Anne Marie; Lillevold, Frode (2016-04-18)
   LTE (Long Term Evolution) er en kommersiell 4G bredbåndsteknologi som har blitt svært utbredt. Rapporten omhandler sikkerhet ved bruk av LTE i Forsvaret. Den gir en oversikt over risikoområder som bør studeres nærmere, ...
  • Signalrepresentasjoner for automatisk talegjenkjenning 

   Gamborg, Marius; Lillevold, Frode (2005)
   In this report we give an overwiev of methods for front-end processing of speech signals for automatic speech recognition (ASR) that are described in the litterature. The most common representation of speech in this ...
  • Sikkerhetsarkitektur for Forsvarets informasjonsinfrastruktur - en innledende studie av rammeverk og begreper 

   Mancini, Federico; Farsund, Bodil Hvesser; Lillevold, Frode (2017-07-14)
   Mange nye kapabiliteter som ønskes realisert i Forsvaret, forutsetter ny funksjonalitet i informasjonsinfrastrukturen. Men for å oppnå ønsket operativ evne, må tilstrekkelig sikkerhet være på plass for å beskytte mot ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...