Now showing items 1-14 of 14

  • Adapting OLSR for WSNs (iOLSR) Using Locally Increasing Intervals 

   Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Pham, Vinh Quang; Landmark, Lars (2012)
   Proactive link state routing protocols, popular within the Mobile Ad hoc NETwork framework, have not been as successful in wireless sensor networks. This is mainly due to the extensive energy usage by control traffic ...
  • The Effects of a UAV on a Terrestrial MANET 

   Larsen, Erlend; Landmark, Lars; Kure, Øivind (2018)
   Technological advances on Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and autonomous control could make UAVs useful for communication purposes, extending the range and increasing the performance of Mobile Ad-Hoc Networks (MANETs). However, ...
  • Freezing Unicast Paths in Sensor Swarms 

   Larsen, Erlend; Vågsether, Håkon Solevåg; Landmark, Lars (2022-09-22)
   Drone swarms have great potential to convey sensor information. However, a swarm may have a very high degree of topology dynamics. This impedes the sensor data distribution from the sensor node to consumers which are ...
  • FTSP tidssynkronisering for trådløs sensornettverk - evaluering og tilpasning 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend (2012-10-01)
   Trådløse sensornettverk (WSN) har mange potensielle nyttige anvendelser både i militær sammenheng og i det sivile samfunn. Eksempler på dette er overvåking og perimetersikring, helserelaterte sensornettverk eller sensornettverk ...
  • Integration of chemical and radiological sensors in a tactical network 

   Tørnes, John Aasulf; Larsen, Erlend (2014-09-01)
   The Chemical and Radiological (CR) sensors in the Norwegian Armed Forces today are stand-alone units giving alarms locally to the personnel in close proximity to the sensor. Other troops are alerted through the chain of ...
  • LINE EW-UAS - an experimental unmanned system for coastal surveillance using ESM technology 

   Grimstvedt, Eirik Skjelbreid; Aronsen, Morten; Bergh-Nilssen, Eivind; Gulbrandsen, Fredrik; Hoelsæter, Øistein; Jahnsen, Berit; Kloster, Morten; Kure, Øivind; Larsen, Erlend; Lund, Ketil; Macdonald, Robert; Moen, Jonas; Nilssen, Jan-Rune; Sander, Jostein; Smestad, Tore; Thoresen, Thomas (2016-05-09)
   Drones and unmanned systems are attracting increasing interest from both military and civilian authorities alike, particularly in connection with surveillance and security technologies. An example of a use case for such ...
  • LINE EW-UAS link and network performance : passive performance analysis from the November 2015 flights 

   Larsen, Erlend; Kure, Øivind; Landmark, Lars; Sander, Jostein (2016-12-13)
   The communication capacity needs in the Norwegian Armed Forces (NAF) will increase in the coming years. Radios with high capacity often have strict requirements for Line-of-Sight (LoS). Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) ...
  • Nettverksarkitektur for heterogene mobile taktiske kommunikasjonsnettverk 

   Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Hauge, Mariann; Kure, Øivind (2016-12-15)
   Fremtidige militære kommunikasjonsnettverk vil trolig i større grad bestå av flere ulike typer radionettverk med ulike egenskaper. Sammenkobling av disse ulike radionettverkene muliggjør bedre utnyttelse og økt robusthet. ...
  • Publish/Subscribe Versus a Content-Based Approach for Information Dissemination 

   Johnsen, Frank T.; Landmark, Lars; Hauge, Mariann; Larsen, Erlend; Kure, Øivind (2019-01-03)
   NATO has identified the WS-Notification standard from OASIS to support event-driven communication in the NATO enterprise and when building coalition networks. Using this standard promotes interoperability. However, there ...
  • Resilient internetwork routing over heterogeneous mobile military networks 

   Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Hauge, Mariann; Kure, Øivind (2015)
   Mobile networks in the military tactical domain, include a range of radio networks with very diverse characteristics and which may be employed differently from operation to operation. When interconnecting networks with ...
  • Rutemetrikker i MANET 

   Larsen, Erlend (2012-09-27)
   Med IP som felles grensesnitt har man i større grad enn tidligere mulighet til å kommunisere endetil- ende gjennom flere ulike nettverksteknologier, også på taktisk nivå. Ulike radioteknologier gir ulike egenskaper, noe ...
  • Sluttrapport for prosjekt Situational Awareness Sensor Systems (SASS) 

   Pham, Vinh; Larsen, Erlend; Flathagen, Joakim; Mjelde, Terje; Korsnes, Reinert; Sander, Jostein; Dalsjø, Per (2013-01-08)
   FFI-prosjektet SASS har undersøkt potensialet for bruk av lavkost ad hoc trådløse sensor-nettverk innen det norske forsvaret. Intensjonen har vært å bidra til bedre trussel-oppmerksomhet innen både konsentrerte militære ...
  • TCP in MANETs - challenges and solutions 

   Larsen, Erlend (2012-09-27)
   Mobile Ad hoc NETworks (MANETs) have gained significant popularity through the last decade, not least due to the emergence of low cost technology and the pervasiveness of the IP protocol stack. The FFI-project 1175, ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...