Now showing items 1-1 of 1

    • Uønsket utenlandsk påvirkning? – kartlegging og analyse av stortingsvalget 2021 

      Sivertsen, Eskil Grendahl; Bjørgul, Lea; Lundberg, Håvard; Endestad, Ingvild; Bornakke, Tobias; Kristensen, Jakob Bæk; Christensen, Nicolai Meldgaard; Albrechtsen, Thomas (2022-01-26)
      Denne studien forsøker å kartlegge hvorvidt stortingsvalget 2021 ble utsatt for uønsket informasjonspåvirkning fra utenlandske aktører. Med «uønsket informasjonspåvirkning» menes her spredning av (des)informasjon og/eller ...