Now showing items 1-3 of 3

  • Hovedpunkter for en teknologisk transformasjon 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erk; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 2021-12-16)
   Politiet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) og Den høyere påtalemyndighet, forkortet politi- og påtaletjenestene, må følge teknologiutviklingen tett. Dette er avgjørende for å kunne vurdere teknologiske løsninger og ...
  • Konsekvenser av klimaendringer og klimatilpasninger for Forsvaret fram mot 2040 – rapport til Forsvarskommisjonen 

   Granlund, Cassandra; Lausund, Kristian Blindheim; Lausund, Rune; Klepper, Karina Barnholt; Pedersen, Marius Nyquist; Voie, Øyvind Albert (2022-12-05)
   Nato slår fast at klimaendringer er vår tids viktigste overordnede utfordring i «Climate Change & Security Impact Assessment» fra 2022. Verdenssamfunnet opplever allerede i dag første- og andrehåndseffekter av klimaendringer. ...
  • Teknologiutviklingens betydning for politiet, PST og Den høyere påtalemyndighet 

   Klepper, Karina Barnholt; Greve, Bjørn Møller; Ousdal, Steffen; Paulsen, Jens Erik; Rjaanes, Mats; Strand, Martin; Thorsberg, Line (2021-12-21)
   Denne rapporten skal bidra inn i kunnskapsgrunnlaget som skal ligge til grunn for Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med en nasjonal plan for politiet, PST og Den høyere påtalemyndigheten, forkortet til politi- ...