Now showing items 1-10 of 10

  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2015 

   Utstøl-Klein, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2016-04-30)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren med dens etater samt ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2016 

   Utstøl, Simon; Melnes, Marte; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter Andre (2017-03-31)
   Rapportene “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets Forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren samt avtalepartnere tilknyttet ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2020-08-24)
   Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021 

   Kirkhorn, Simen; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2022-05-02)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere ...
  • Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2022 

   Kirkhorn, Simen; Lausund, Kristian Blindheim; Karsrud, Tove Engen; Prydz, Petter (2023-06-28)
   Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Den er basert på tall som er innrapportert til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren, og fra ...
  • Har bruk av hvitt fosfor-ammunisjon i Regionfelt Østlandet ført til miljø- og helseeffekter? - resultater fra perioden 2015–2019 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt Magne (2021-02-04)
   Denne rapporten beskriver miljøoppfølging etter bruk av ammunisjon med hvitt fosfor i Regionfelt Østlandet (RØ) i perioden 2015–2019. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjennomført oppdraget for Forsvarsbygg (FB) ...
  • Kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for ammunisjon med hvitt fosfor 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt (2017-01-23)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag for Forsvarsbygg utarbeidet kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for røykammunisjon med hvitt fosfor. Fra før er det allerede strenge restriksjoner for bruk av ...
  • Overvåking og risikovurdering av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt Magne (2016-05-03)
   Denne rapporten beskriver arbeid med og resultater fra prøvetaking av hvitt fosfor-rester i Regionfelt Østlandet (RØ) i 2015, et arbeid Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) gjennomfører årlig på oppdrag fra Forsvarsbyg ...
  • Rester av hvitt fosfor etter skyting med bombekaster i Giskås SØF 2015 

   Karsrud, Tove Engen; Johnsen, Arnt; Voie, Øyvind Albert (2017-04-18)
   FFI har gjennomført risikovurdering av skyting med bombekasterammunisjon (BK) med hvitt fosfor som foregikk i Giskås skyte- og øvingsfelt i 2015. Giskås har de tre siste årene blitt benyttet for skyting med BK med hvitt ...
  • Toxic effects of gunshot fumes from different ammunitions for small arms on lung cells exposed at the air liquid interface 

   Mariussen, Espen; Fjellbø, Lise Marie; Frømyr, Tomas Roll; Johnsen, Ida Vaa; Karsrud, Tove Engen; Voie, Øyvind Albert (2021-01-14)
   Concerns have been raised as to whether gunshot fumes induce prolonged reduced lung capacity or even cancer due to inhalation. Gunshot fumes from three different types of ammunition calibre 5.56 mm × 45 NATO were investigated. ...