Now showing items 1-12 of 12

  • Anbefalt metode for kartlegging av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret 

   Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian (2019-05-12)
   I dette notatet redegjør vi for utviklingen av to spørsmålsbatterier som vi anbefaler at Forsvaret bruker for å kartlegge omfang og type av mobbing og seksuell trakassering. Analysen er basert på en undersøkelse som ble ...
  • Forsvarsanalysen 2024 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   FFI-prosjektet «Strategiske forsvarsanalyser» ble opprettet 1. januar 2021. Forsvarsdepartementet (FD) er oppdragsgiver, og forsvarssjefen er sektorens hovedrepresentant. Prosjektets hovedprodukt er en årlig analyse som ...
  • Forsvarsanalysen 2024 – Utvidet sammendrag av FFI-rapport 24/00298 

   Skjelland, Espen; Glærum, Sigurd; Nyhamar, Tore; Sendstad, Cecilie; Arnfinnsson, Brynjar; Fauske, Maria Fleischer; Gjørven, Eli; Klausen, Runhild Aae; Køber, Petter Kristian; Lammersdorf, Anniken Bergland; Lausund, Kristian; Olsen, Karl Erik; Olsen, Richard; Reitan, Joachim; Sellevåg, Stig Rune; Waage, Kristin (2024-02-13)
   Hvordan kan Forsvaret styrkes? I år legger Forsvarsanalysen vekt på to forhold som kan påvirke den kommende langtidsplanen: følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i ...
  • Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner - motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 årskullene 1992-1997 

   Køber, Petter Kristian (2016-02-22)
   FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å identifisere målrettede tiltak som motiverer kvinner og menn til tjeneste i Forsvaret. Én av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og ...
  • Første møte med Forsvaret - en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012 

   Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2013-11-20)
   FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har som en av sine oppgaver å identifisere egnede tiltak for å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. Som en del av dette analyseres data fra Sesjon del 1 – et ...
  • Hvem er de menige? - en kvantitativ analyse av vernepliktsdata 2014–2020 

   Køber, Petter Kristian (2020-12-09)
   Førstegangstjenesten er sentral for rekrutteringen til Forsvaret, og kunnskap om hvem som tjenestegjør, er derfor viktig. En viktig endring i Forsvaret kom med innføringen av allmenn verneplikt i 2014. Endringen betyr ...
  • Hvordan bør ungdommers ønske om tjeneste i Forsvaret påvirke hvem som blir selektert til førstegangstjeneste? 

   Strand, Kari Røren; Fauske, Maria Fleischer; Køber, Petter Kristian (2022-09-05)
   I Norge har vi i dag allmenn verneplikt. Av 60 000 personer i et årskull har Forsvaret behov for at omtrent 8000 ungdommer gjennomfører førstegangstjenesten. Forsvaret står for utvelgelsen gjennom sesjonsordningen. Ordningen ...
  • Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020 

   Fasting, Kari; Køber, Petter Kristian; Strand, Kari Røren (2021-02-15)
   Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen ...
  • Norwegian long-term defence analysis - a scenario- and capability-based approach 

   Vatne, Dagfinn Furnes; Køber, Petter Kristian; Guttelvik, Mona Sagsveen; Arnfinnsson; Brynjar; Rise, Ørjan Rogne (2020-10-21)
   The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) supports the political and military leadership of Norwegian defence in their long-term defence planning. In this report, we describe and review the method FFI uses to ...
  • Predicting Basic Military Performance for Conscripts in theNorwegian Armed Forces 

   Køber, Petter Kristian; Lang-Ree, Ole Christian; Stubberud, Kari Vangsgraven; Martinussen, Monica (2017)
   The Norwegian Armed Forces have made major changes to the enlistment and selection system for conscripts in recent years. In this article, the predictive validity of various selection criteria for military performance is ...
  • Slik får Forsvaret flere kvinner 

   Hanson, Torbjørn; Hellum, Nina; Kvalvik, Sverre; Køber, Petter Kristian; Rones, Nina; Steder, Frank Brundtland; Strand, Kari Røren (2017-05-03)
   Hvorfor har ikke Forsvaret flere kvinner? Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Dette var spørsmål Forsvarsdepartementet (FD) stilte seg tilbake i 2006. Da ble ...
  • Velger Forsvaret de rette ungdommene - analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010-2014 

   Køber, Petter Kristian (2015-05-06)
   FFI-prosjektet Forskning på årskull skal bidra til å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. En av aktivitetene i dette prosjektet er å analysere data fra sesjon og førstegangstjeneste. I denne ...