Now showing items 1-7 of 7

  • Evaluation of the compatibility between aluminum tank material and ammonium nitrate under fire conditions 

   Due-Hansen, Maria Elisabeth; Johannessen, Tom C. (2015-12-14)
   On 17 December 2013 an explosion occurred at Drevja in Nordland county, Norway. The explosion was the consequence of a prolonged fire in a mobile explosives manufacturing unit (MEMU) loaded with materials for the on-site ...
  • Gasshastighet og trykk i en rakettmotors dyseutløp : beregninger og målinger 

   Johannessen, Tom C. (2004)
   The pressure ratio, k, between the nozzle exitplane and the motorchamber, and the gas velocity at the nozzle exitplane, has been calculated. The results have been used to create propellant composition dependent expressions ...
  • Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko 

   Strømseng, Arnljot; Voie, Øyvind Albert; Johnsen, Arnt; Bergsrud, Svein Morten; Parmer, Marthe Petrine; Røen, Bent T.; Ljønes, Marita; Johannessen, Tom C.; Longva, Kjetil Sager (2009)
   Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko ...
  • Oppvarming av litium- og litiumionceller 

   Forseth, Sissel; Johannessen, Tom C.; Hasvold, Øistein (2006)
   Lithium cells may for safety purposes be equipped with safety vents, shut down separators and various types of fuses. In this work lithium primary cells, lithium ion cells and a lithium ion polymer battery block have been ...
  • Safety aspects of large lithium batteries 

   Hasvold, Øistein; Forseth, Sissel; Johannessen, Tom C.; Lian, Torleif (2007)
   A battery containing 294 cells in the form of 7 modules of 42 DD lithium / sulfuryl chloride cells in a 7S6P configuration exploded during in-line inspection pigging of a 30” gas pipeline in April 1999. The gas pressure ...
  • Utvikling og testing av småskala rakettmotorer for ytelsesmålinger 

   Johannessen, Tom C.; Omholt, Leiv; Skarbøvik, Knut (2003)
   Equipment consisting of a small scale test-motor and a firing stand has been constructed. During the firing thrust and chamber-pressure were measured simultaneously. The efficiency parameters specific impulse (Isp), ...
  • Vurdering av helserisiko fra eksponering av kruttgasser under avfyring av Javelin-missil 

   Johnsen, Arnt Magne; Voie, Øyvind Albert; Johannessen, Tom C. (2015-01-09)
   Javelin er Hærens nye panserbekjempelsesvåpen som ble besluttet anskaffet av Forsvaret i 2003, mens leveringen av våpensystemet startet i 2006/2007. Den første skarpskytingen med Javelin ble gjort i 2009. Det er nå blitt ...