Now showing items 1-13 of 13

  • An evaluation of the radio propagation models available in WinProp from AWE Communicatons 

   Jodalen, Vivianne (2015-12-09)
   Propagation measurements at VHF (30-88 MHz) and UHF (225-400 MHz) were conducted in Norwegian terrain in 2014 as a collaborative project between the Communication Research Centre (CRC) Ottawa, Canada, and FFI. The purpose ...
  • HF NVIS kommunikasjon - kanalkarakteristikk på høye breddegrader 

   Jodalen, Vivianne (2001)
   The HF DAMSON (Doppler And Multipath SOunding Network) was operated on two NVIS (Near Vertical Incidence Skywave) paths in northern Scandinavia during two measurement campaigns in October 1999 and March 2000, respectively. ...
  • HF-kommunikasjon i Arktis - analyse basert på målinger 

   Jodalen, Vivianne; Mjelde, Terje (2016-05-09)
   For Norges store havområder i nord, der ingen teknisk infrastruktur for kommunikasjon er tilgjengelig og geostasjonær satellittkommunikasjon gir dårlig dekning, forventes langtrekkende HF-radiokommunikasjon å bli en ...
  • Initial lab testing of IP messaging over the AN PRC-117F 

   Jodalen, Vivianne; Grønnerud, Ove; Solberg, Bjørn (2005)
   This report documents the preliminary testing of the STANAG 4406 (Formal Military Messaging) using IP over the Harris AN/PRC-117F radio. Functional testing and limited performance testing have been conducted in a short ...
  • NATO Narrowband Waveform (NBWF) - overview of link layer design 

   Jodalen, Vivianne; Solberg, Bjørn; Haavik, Svein (2011-03-28)
   This report is an updated and final version of a draft report distributed to the NC3B SC/6 AHWG/2 in September 2009. We have kept the same report number in order to avoid confusion. In coalition operations NATO has a ...
  • Nato standards for HF communications : an overview and technical description 

   Jodalen, Vivianne; Otnes, Roald; Solberg, Bjørn (2004)
   During the 1990's many STANAG's (Standard Agreements) on HF communications were developed and agreed upon within NATO. The standards cover the lowest layers of the OSI model containing radio functionality, modem waveforms, ...
  • Performance testing of STANAG 4406 (Military messaging) using IP over HF 

   Jodalen, Vivianne; Solberg, Bjørn; Grønnerud, Ove; Leere, Anton B. (2005)
   This report is the final summary of a test activity of Project 822 SIGVAT HF. The STANAG 4406 (Military Messaging) and its tactical protocol profile has been tested over an HF link supporting IP. The automated HF technologies ...
  • Romvær informasjon fra internet til nytte for operative HF brukere 

   Jodalen, Vivianne; Farsund, Bodil Hvesser; Jacobsen, Bjørn (2003)
   High Frequency (HF) communications at high latitudes can be extremely difficult due to ionospheric disturbances causing large variations of channel conditions. In order to establish communications during such conditions, ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...
  • Testing of STANAG 4538 (3G HF) implemented in Harris RF-5800H 

   Jodalen, Vivianne; Grønnerud, Ove (2005)
   NATO has produced a number of standards (STANAG's) for HF communications. Among these is STANAG 4538 "Technical Standards for an Automatic Radio Control System (ARCS) for HF Communications Links", also called 3G HF ...
  • Wideband Propagation Characteristics at 312 MHz in Eastern Norway and Impact on Waveform Requirements 

   Jodalen, Vivianne; Pugh, Jeffrey; Vigneron, Phil (2015)
   A wideband Pseudo-Noise channel sounder built by CRC in Canada has been used to measure the wideband channel characteristics in three different types of terrain in Eastern Norway. The channel characteristics at 312 MHz are ...
  • Ytelsen av standard HF-modemer på norske breddegrader 

   Jodalen, Vivianne (2000)
   The high latitude HF channel has been measured and characterised in terms of Doppler spread, delay spread and signalto-noise ratio. The performance of data modems has been determined over a comprehensive range of simulated ...