Now showing items 1-1 of 1

    • Grunnlagsstudie for ny politikkutforming - nasjonal forsvarsindustriell strategi 

      Bjørk, Hanne Marit; Iversen, Sigurd; Størkersen, Nils; Hoff, Erlend Øby; Engen, Geir; Sendstad, Ole Jakob; Pedersen, Jon Olav (2020-06-15)
      I Meld. St. 9 (2015–2016) la daværende regjering frem Nasjonal forsvarsindustriell strategi. En rekke utviklingstrekk utfordrer nå flere av premissene for strategien. Forsvarsdepartementet (FD) har derfor bedt Forsvarets ...