Now showing items 1-2 of 2

  • From F-16 to F-35 - Optimizing the Training of Pilots in the Royal Norwegian Air Force 

   Fauske, Maria Fleischer; Hoff, Erlend Øby (2016)
   The Norwegian Armed Forces will soon make the largest investment in its history. It plans to spend $8 billion to replace the Royal Norwegian Air Force’s existing fleet of F-16 aircraft with 52 new F-35 aircraft. The Norwegian ...
  • Grunnlagsstudie for ny politikkutforming - nasjonal forsvarsindustriell strategi 

   Bjørk, Hanne Marit; Iversen, Sigurd; Størkersen, Nils; Hoff, Erlend Øby; Engen, Geir; Sendstad, Ole Jakob; Pedersen, Jon Olav (2020-06-15)
   I Meld. St. 9 (2015–2016) la daværende regjering frem Nasjonal forsvarsindustriell strategi. En rekke utviklingstrekk utfordrer nå flere av premissene for strategien. Forsvarsdepartementet (FD) har derfor bedt Forsvarets ...