Now showing items 1-10 of 10

  • Atomprogrammene i India, Pakistan, Nord-Korea, Israel, Iran og Syria 

   Høibråten, Steinar; Breivik, Hanne; Enger, Elin; Heireng, Hege Schultz; Kippe, Halvor (2011-01-23)
   Denne rapporten beskriver og diskuterer atomprogrammene i faktiske og noen mulige kjernevåpenstater utenom de fem stormaktene USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina, som gjennom Ikke-spredningsavtalen for ...
  • D2.1 Scenario template, existing CBRN scenarios and historical incidents 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin; Sandrup, Therese; Kelly, Dominic (2011)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • D2.2 Reference set of CBRN scenarios 

   Endregard, Monica; Breivik, Hanne; Heireng, Hege Schultz; Sandrup, Therese; Fonteyne, Pierre-Alain; Eriksson, Håkan; Kelly, Dominic (2012-08-03)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • D2.3A Critical event parameters 

   Breivik, Hanne; Endregard, Monica; Heireng, Hege Schultz; Bastings, Ingrid; Peters, Clara; Wevers, Jeroen (2012-08-06)
   The overall aim of the project “Preparedness and Resilience Against CBRN Terrorism using Integrated Concepts and Equipment” (PRACTICE) is to improve the ability to respond to and recover from a Chemical (C), Biological ...
  • Forhandlingene om Irans kjernefysiske program - Hassan Rouhanis vei fra Paris til Genève 

   Heldal, Aslak; Heireng, Hege Schultz (2015-03-18)
   Denne rapporten tar for seg forhandlingene om Irans kjernefysiske program, og gir en oversikt over de viktigste forhandlingsframstøtene fra utbruddet av atomkonflikten med Iran i 2002 og fram til i dag. Forhandlingene ...
  • New multilateral approaches solving the nuclear energy dispute with Iran 

   Heireng, Hege Schultz; Moezzi, Maryam (2010-12-30)
   The focus of this report is on possible multilateral approaches for cooperation with Iran on the nuclear fuel cycle. The aim is to contribute in finding diplomatic solutions to the Iranian nuclear dispute. The proposals ...
  • Norges sikkerhetstilstand – en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet 

   Heireng, Hege Schultz; Elgsaas, Ingvill Moe (2014-09-04)
   Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i en årrekke rapportert at Norges sikkerhetstilstand er lite tilfredsstillende, og i de senere år har gapet mellom truslene vi står overfor og tiltakene som er ment å beskytte oss mot ...
  • The role of non-nuclear weapons states in a disarmament regime driven by the vision of a world free of nuclear weapons 

   Heireng, Hege Schultz; Enger, Elin (2010)
   The aim with this report is to identify ways for Norway and other non-nuclear weapons states (NNWS) to contribute in the process towards a world free of nuclear weapons. In particular, the report investigates how Norway ...
  • Uranets vei til kjernekraft og kjernevåpen - en innføring i kjernefysisk flerbruksteknologi 

   Heireng, Hege Schultz (2015-11-15)
   Denne rapporten gir en innføring i kjernekraftproduksjon og kjernevåpenutvikling. Rapporten er ment som støtte på det tekniske området for diplomater, politikere og rådgivere som har behov for å forstå innholdet i eller ...
  • Vurdering av samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak 

   Agerup, Ulrikke; Grunnan, Tonje; Heireng, Hege Schultz; Løkken, Kristin Hammarstrøm (2016-12-21)
   I denne studien vurderer FFI det moderne samfunnets behov for sivile beskyttelsestiltak. Dette går ut på å utrede tiltakene i og nytten ved beskyttelseskonseptet. Rapporten er utført på oppdrag fra Direktoratet for ...