Now showing items 1-1 of 1

    • The SENSOTEK Synthetic Aperture Sonar - results from HUGIN AUV trials 

      Hansen, Roy Edgar; Sæbø, Torstein Olsmo; Hayden, John Callow; Hagen, Per Espen (2007)
      FFI har et samarbeid med Kongsberg Maritime for utvikling av syntetisk aperture sonar (SAS) teknologi for HUGIN autonom undervannsfarkost (AUV). Som en del av dette samarbeidet er en bredbåndet, bredstrålet interferometrisk ...