Now showing items 1-1 of 1

    • Kinesisk økonomisk statshåndverk og implikasjoner for norsk sikkerhet 

      Waage, Kristin; Lindgren, Petter Y.; Boye, Ebba; Haug, Ingrid Dørum (2022-05-31)
      Denne rapportens formål er å belyse hvordan Kina kan forsøke å benytte økonomiske virkemidler for å oppnå strategiske, utenrikspolitiske mål (økonomisk statshåndverk) og drøfte implikasjoner for norsk sikkerhet. Vi søker ...