Now showing items 1-13 of 13

  • Demonstrator for bildeoppbygging 

   Mevassvik, Ole Martin; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Rose, Kjell; Viken, Kjell; Bråthen, Karsten; Leere, Anton B.; Sanden, Helge; Urdahl, Morten (2003)
   The report describes a technology demonstrator for maritime command and control, more specifically maritime picture production. The demonstrator includes legacy command and control information systems and new decision ...
  • Et konsept for bildeoppbygging for nettverksbasert forsvar 

   Hansen, Bjørn Jervell; Mevassvik, Ole Martin; Bråthen, Karsten; Rose, Kjell (2004)
   The Norwegian Armed Forces are facing a transformation towards a network based defence. This will lead to a higher level of flexibility regarding what units will cooperate during military operations. In this report a ...
  • Experiment report - SOA pilot 2011 

   Rasmussen, Rolf; Hansen, Bjørn Jervell (2012-02-27)
   The SOA Pilot is an experimental demonstrator developed by FFI in cooperation with NC3A and resources from Norwegian Defence. This report documents the pilot as it was presented in June 2011. The purpose was to show how ...
  • Experiment report: "Ad Hoc Organisation of Picture Compilation and Situation Awareness in NBD" : Battle Griffin 2005 

   Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Langmyr, Anders; Normark, Runar; Rasmussen, Rolf; Rose, Kjell (2005)
   This report presents the results from an exploratory experiment conducted during the NATO exercise Battle Griffin in February/March 2005. The experiment was a part of the Norwegian Armed Forces Concept Development ...
  • Experiment report: "Semantic SOA" - NATO CWID 2008 

   Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas; Kristiansen, Svein Ivar; Rasmussen, Rolf (2008)
   NATO Coalition Warrior Interoperability Demonstration (CWID) is an annual event focusing on improving the interoperability within the alliance. One of the issues investigated during CWID is the NATO Network Enabled ...
  • Exploratory experiment "Ad Hoc Organization of Picture Compilation" conducted during Blue Game 2004 : evaluation report 

   Rasmussen, Rolf; Gagnes, Tommy; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Mevassvik, Ole Martin; Rose, Kjell; Gustavsen, Richard Moe; Olafsen, Runar (2004)
   In the spring of 2004 the FFI project 898 NBD Decision Support participated in the exercise Blue Game 2004 by conducting an exploratory experiment concerning ad hoc organization of picture compilation. The overall aim of ...
  • Information integration experiment at NATO CWIX 2012 

   Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas; Stolpe, Audun (2012-09-05)
   An essential part of the NATO Network Enabled Capability (NNEC) vision is sharing of information in order to enhance shared situational awareness. This is anticipated to be an important contributor to building the decision ...
  • Integrating military systems using semantic web technologies and lightweight agents 

   Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell (2011)
   The primary objective when conducting operations according to NATO Network Enabled Capability (NNEC) is to attain information superiority in order to gain increased mission effectiveness. NNEC is based on an idea of a ...
  • Recommended application areas for semantic technologies 

   Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas; Kristiansen, Svein Ivar; Rasmussen, Rolf; Rustad, Marianne; Sletten, Geir (2010)
   This report describes the final results from the FFI-project Semantini (Semantic Services in the Information Infrastructure). The project has explored semantic technologies in the context of their potential to add value ...
  • Semantic technologies 

   Hansen, Bjørn Jervell; Gagnes, Tommy; Rasmussen, Rolf; Rustad, Marianne; Sletten, Geir (2007)
   Semantiske teknologier kan beskrives som teknologier som gjør det mulig å bygge mer adaptiv og effektiv software ved å utnytte meningsinnholdet i den tilgjengelige informasjonen. I FFIprosjektet Semantini, semantiske ...
  • Semantikkbasert informasjonsforvaltning for Forsvaret - sluttrapportering av aktiviteten på semantiske teknologier i FFI-prosjekt Informasjons- og integrasjonstjenester i INI 

   Stolpe, Audun; Hansen, Bjørn Jervell; Halvorsen, Jonas (2016-12-19)
   Rapporten oppsummerer forskningsaktiviteten på semantiske teknologier i FFI-prosjekt 1277 – Informasjons- og integrasjonstjenester i INI. Delaktivitetens oppgave var å studere hvordan semantiske teknologier kan brukes ...
  • Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI 

   Rasmussen, Rolf; Bloebaum, Trude H.; Gjørven, Eli; Halvorsen, Jonas; Hansen, Bjørn Jervell; Haakseth, Raymond; Johnsen Frank T.; Lund, Ketil; Nordbotten, Nils Agne; Skjervold, Espen; Stolpe (2013-06-15)
   Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har ...
  • Teknologi i fellesoperasjoner 

   Bentstuen, Ole Ingar; Bråthen, Karsten; Christensen, John-Ivar; Eggen, Anders; Gjørven, Eli; Haakseth, Raymond; Hafnor, Hilde; Hansen, Bjørn Jervell; Hedenstad, Ole-Erik; Høydal, Tor-Odd; Jahnsen, Berit; Jodalen, Vivianne; Landmark, Lars; Larsen, Erlend; Libæk, Bjørnar; Lillevold, Frode; Lund, Ketil; Macdonald, Robert H.; Mancini, Federico; Moen, Jonas; Nordbotten, Nils; Smestad, Tore; Solheim, Åshild Grønstad; Ulvershøy, Tore; Voldhaug, Jan Erik (2016-12-14)
   Nye krav til teknologi og samhandling Prop. 151 S (2015–2016), kjent som Langtidsplanen for forsvarssektoren, understreker at Forsvaret i framtiden får behov for større reaksjonsevne og mobilitet av militære avdelinger. ...